Oplæg for Horsens Kommunes skoleledere + forvaltning på todages strategiseminar.

“Vejle Kommunes erfaringer med FabLabs: Miljøer med næste generations teknologier, læring og dannelse”

Temaer i oplægget:

 • 21. århundredes kompetencer
 • Strategi 2016-20
 • Fablab@SCHOOLdk
  •  Organisering
  •  Didaktik
 • Fysiske indretninger

 

Oplæg for skolechef og andre skolefolk fra Favrskov Kommune. Nysgerrige skolefolk besøger Kirkebakkeskolen og Søndermarksskolen for at se og høre om næste generations teknologier, læring og dannelse.

 

Skolechef og medarbejdere fra Aabenraa kommune besøgte 29.1.18 B&U og Uddannelse & Læring i Vejle Kommune. For at høre om og drøfte strategi og implementering af teknologier i skolen.

 

Det 21 årh. kompetencer og dannelse i elevhøjde. 7.-10. klasse. Udviklet af Center for Digital Dannelse i samarbejde med bl.a. Ungdomscenter Vejle og Smidstrup-Skærup Skole. Gratis adgang – og abonnement på administrations- og datamodul. Stærkt læremiddel – og ledelsesstrategisk værktøj. Se og læs mere om det her: https://elev.digitalekompetencer.dk/ — Eller kort præsentation på www.itlederen.dk

 

Shit Happens

On 4. januar 2018, in 100 Resilient Cities, 21. århundredes kompetencer, by Mads Bo-Kristensen

SHIT HAPPENS 2018 – Nedbrydelig sanitetspose med frø til trævækst i u-lande – Elever fra 6. klasse på Skibet viser deres fabelagtige produkt på Vejle Kommunes nytårskur for 1000 erhvervsfolk. Borgmester, politikere og erhvervsfolk får historien om den virksomhed, eleverne er i gang med at lave i Spinderihallerne. I deres fritid. Med sparring fra bl.a. Lene Lawaetz og Anette Bjerregaard. Shit happens – se http://sh-thappens.webnode.dk/vores-ide/

 

 

Det generøse lederskab 2018

On 20. december 2017, in 100 Resilient Cities, by Mads Bo-Kristensen

DET GENERØSE LEDERSKAB  – Smukt formuleret af Rane Willerslev og Ole Fogh Kirkeby. Generøsitet med blik for deling, fællesskab, dømmekraft og autonomi. Og generøsitet med blik for skrøbeligheden – den stærke personligheds hemmelighed. Hvad er egentlig det generøse lederskab? Se mere her

 

 

Om hvordan en kommunes skoler kan få glæde af hinandens værdifulde didaktiske (og digitale) udviklingsarbejder

 

Oplæg og drøftelse 20.11.17 på netværksmøde for 17 kommunale Sprogcentre.

 • Hvad er ”digital dannelse”
 • Hvorfor og hvordan digital dannelse i et samfund som det danske?
 • Hvad er egentlig digital dannelse for den voksne andetsprogede?
 • Hvordan får vi alle kursister med?
 • Hvordan får vi alle medarbejdere med?
 • Hvad skal vores strategi være (Hvad er vores vision og hvad vil vi gerne måles på om 2,3, 5 år)

 

 

Det her er jo ikke længere science fiction! Denne video blev offentliggjort 17. november 2017 på YouTube. I dag, tre dage senere er den blevet vist godt 9 mio. gange.

Robotten Atlas fungerer ved hjælp af KUNSTIG INTELLIGENS, der sætter den i stand til at ”overveje”, ”lære” og ”tage beslutninger”. Robotten Atlas’ handlinger bliver til i neurale netværk, der behandler enorme mængder af data (big data), der indgår i dens erfaringsgrundlag og handlingsparathed.

For mig at se skal vores børn og unge lære at FORSTÅ og at TRÆFFE BESLUTNINGER om den teknologi, der ligger i Atlas. De kunne jo passende sammen med deres lærere og pædagoger se og tale om denne film (og nogle af de mange andre fra Boston Dynamics). Herunder en samtale om etik, hvor børnene og de unge oplever, at de har en stemme i debatten om muligheder og grænser for kunstig intelligens…

Hvis vi for alvor skal give vores børn og unge noget med fra skolen i forhold til at FORSTÅ, FORHOLDE SIG TIL og MESTRE denne eksponentielt voksende teknologi, så skal de prøve selv … designe og kode virkelighedsnære ting med simple ”neurale netværk”, der kan få ting til at ske.

 

Brasilien fra 5. til 10. november. Inviteret af Udenrigsministeriet til at ledsage DK uddannelsesTEK virksomheder. Fortalte om og drøftede DK nationale og kommunale uddannelsesTEK strategier, implementeringer og udfordringer.

Var i Sao Paolo – en by med 12 mio. Brasilien – et land med 200 mio indbyggere

Tak til gode folk fra Udenrigsministeriet, Det Danske Konsulat, Innovation Center Denmark, LEGO Education, MV Nordic, PeerGrade, Edulab og Tech Savy. Perspektivrige udvekslinger med brasilianske skoler, ungdomsuddannelser, højere læreanstalter, forlag, kommune og delstat. #UddannelseogLæringVejle #VejleKommune

 

POLITISK VISION FOR Fablab@SCHOOLdk. Formandskaberne i Børne & Ungeudvalgene i VEJLE, SILKEBORG og KOLDING mødtes fredag 14. september i Vejle til topmøde om en STÆRK VISION for det fremtidige samarbejde. Designtænkning, teknologiforståelse og -mestring, håndtering og løsning af virkelighedsnære problemer skal præge skolens bidrag til børn og unges dannelse og uddannelse. Lærer- og pædagoguddannelsen skal være med. Se mere her

 

Fablab@SCHOOLdk på Sorø mødet

On 20. august 2017, in 21. århundredes kompetencer, FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Fablab@SCHOOLdk deltog 2. august i dette års Sorømøde, hvor Undervisningsministeren inviterer beslutningstagere og uddannelsesfolk til at drøfte et centralt tema. I år var temaet ”Dannelse i en global verden”. Lærere fra Fablab@SCHOOLdk’s tre partnerkommuner (Vejle, Kolding og Silkeborg) holdt workshop for mødets 120 deltagere med et konkret bud på, hvordan man i skolen kan arbejde med denne dannelse.

Fra Vejle var det lærere fra Vinding skole, Søndermarksskolen og Vejle Midtbyskole, der holdt workshop. Se en 30 sekunders YouTube film fra deres workshop: Klik på billedet.

I workshoppen blev deltagerne guidet igennem en typisk indskolingsopgave, der involverer dansk, matematik, problemløsning, kodning og teknologi. Herefter diskuterede man, hvordan denne måde at arbejde på i skolen kan bidrage til, at eleverne klædes på (dannes) til et stadig mere digitaliseret samfund.

Der var stort gå-på-mod blandt workshoppens deltagere (folketingsmedlemmer, fagforeningsformænd, universitetsrektorer, professorer, erhvervsfolk, ledere af elev- og ungdomsorganisationer). Den håndgribelige og legende tilgang til Sorø mødets tema engagerede deltagerne. Som én udtalte: ’Hvis I blot var startet med at tale om programmering, så havde I aldrig fået mig med. Det her ser bare spændende og nemt ud – og workshoppen gav mig lynhurtigt en forståelse for den videre progression og for potentialet.”

Om Fablab@SCHOOLdk Fablab@SCHOOLdk er et partnerskab mellem Vejle, Kolding og Silkeborg Kommune samt Aarhus Universitet. Partnerskabet forsker i og udvikler nye måder at undervise på. Det er undervisning, hvor eleverne lærer at samarbejde, være kreative, kritiske, løse komplekse problemer, mestre teknologi og deltage aktivt i et samfund, hvor teknologi på godt og ondt fylder mere og mere. På arbejdsmarkedet, i uddannelse og fritidslivet. Her får eleverne nemlig brug for det, man kalder for ”Det 21. århundredes kompetencer”.

 

Kort sagt – seneste års Linkedin artikler

On 1. juli 2017, in Skole 2.0, by Mads Bo-Kristensen

Måske interesserer følgende temaer dig… Artikler (A4 side), jeg har skrevet på Linkedin det seneste års tid. Kommenter gerne med synspunkter, idéer mv. Se evt. andet, jeg har skrevet her.

Bløde teknologiers hårde virkelighed, udgivet 21. maj 2017  (boganmeldelse)

Fire kommuner bidrager til international skoleforskning og -udvikling, udgivet 1. maj 2017

21. århundredes kompetencer – førende i 2025, udgivet 4. marts 2017

Digital dannelse i skolen, udgivet 16. februar 2017

Ledelse af det 21. århundredes skole, udgivet 10. februar 2017

Kritisk tænkning i skolen, udgivet 28. januar 2017

Computational & design thinking i skolen, udgivet 18. januar 2017

Professionelle læringsfællesskaber i skolen, udgivet 15. januar 2017

Hvor stor er min skoles professionelle kapital?, udgivet 8. januar 2017

Lær af den private lektiehjælp, udgivet 29. december 2016

21. århundredes kompetencer på arbejdsmarkedet, udgivet 5. december 2016

Digital inklusion, udgivet 22. juni 2016

Coding Class i Vejle Kommune, 15. juni 2016

 

Pædagog i Den digitale skole

On 6. juni 2017, in Den Digitale Skole 2016-20, by Mads Bo-Kristensen

BUPL Vejle 7. juni 2017 – Oplæg og drøftelse

Hvordan kan pædagoger være med til at skabe en god, sund og fremadskuende digital kultur i skolen?

 

Bløde teknologiers hårde virkelighed

On 22. maj 2017, in Digital dannelse, by Mads Bo-Kristensen

Jeg er vild med metaforen. Hvordan dannes børn og unge i skolen, så de kan håndtere netforbundne bløde teknologiers hårde virkelighed? Det interesserer Jeppe Bundsgaard sig for i sin letlæste bog Digital Dannelse (2017). Læs omtale af bogen på min Linkedin side

 

 

 

 

Apropos digital dannelse

On 14. april 2017, in Digital dannelse, by Mads Bo-Kristensen

En kandidatstuderende fortalte mig, at hun skriver noter i hånden til forelæsninger. Computer og mobil er slukkede. Skulle hendes tanker vandre, når de ikke meget længere end til papiret … højst ud i rummet… Det er enkelt at vende tilbage, følge med igen, blande sig i diskussioner osv. Internettet, Instagram, Facebook er vanskeligere at vende tilbage fra … der er simpelthen for crowded, som hun sagde

Ingen af os – heller ikke de unge – vil vel undvære computer og net. Men de unge minder os om, at det hele ikke behøver foregå på én gang… Fx at deltage i både en fysisk forelæsning/undervisning og være med i en eller flere dialoger online. Den pågældende studerende udviser en sund selvindsigt på baggrund af erfaringer og sandsynligvis dialoger med andre om vilkårene for at studere i en tid med både virtuelle og face-2-face udfordringer … og muligheder … skal man huske at sige

Se evt. også “Digital dannelse i skolen” – om klassiske dyder og digital dannelse

 

Digital dannelse i skolen

On 17. februar 2017, in Den Digitale Skole 2016-20, by Mads Bo-Kristensen

Hvad vil det sige at være digitalt dannet?

I Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-20 står der: “Digital dannelse handler om, at vores børn og unge er i stand til at begå sig læringsmæssigt, socialt og etisk i den digitale virkelighed” (s. 55).

En god og enkel definition, men hvad betyder det egentlig? At være dannet i en digital virkelighed?

Læs hele artiklen på Linkedin

 

Skolen skal lære børn at tænke kritisk. Hvorfor skal den det, og hvad vil det egentlig sige at tænke kritisk?

Kritisk tænkning er i det 21. århundrede lige så vigtig som kommunikation & samarbejde, kreativitet & innovation, kompleks problemløsning, teknologisk mestring og digitalt medborgerskab. Uden disse kompetencer kan skolen ikke forberede eleverne til liv og læring i det 21. århundredes samfund.

Børn skal lære at undersøge informationer og påstande, og vurdere dem i forhold til, hvad de ved i forvejen. De skal undersøge, om der er belæg for en påstand. Og de skal undersøge, hvilken forbindelse, der er mellem påstand og belæg, dvs. holder argumentationen?

Banalt, men vigtigt, for at børn lærer at udvikle idéer og løsninger sammen med andre i en forunderlig, men også stadig mere kompleks verden.

Færdigheder i kritisk tænkning er tæt forbundet med, hvordan vi  opstiller og undersøger tre hovedelementer i hverdagens argumentation: Påstand, belæg og hjemmel. Hjemlen handler om grundlaget (dén viden og metode), der skaber forbindelsen mellem påstand og belæg. Et eksempel:

 • Påstand: Trump bestrider fakta
 • Belæg: Han bestrider, at der var flere mennesker til Obamas indsættelse i 2009 end til hans i 2017, selvom to fotos i samme vinkel taget på hver sin indsættelsesdag viser flere mennesker i 2009.
 • Hjemmel: En person bestrider fakta, når han eller hun hævder, at fotos ikke gengiver virkeligheden (forudsat disse fotos ikke er retoucheret).

Færdigheder i kritisk tænkning er tæt forbundet med demokratisk dannelse. Børn skal i skolen lære at se kritisk på egen og andres argumentation. De lærer derved at se kritisk på egne og andres muligheder for ”(… ) deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”
(Folkeskolens formålsparagraf § 1, Stk. 3)

Kommentér gerne på Linkedin

 

Lær af den private lektiehjælp

On 30. december 2016, in Lektiehjælp, by Mads Bo-Kristensen

Ifølge Tv2 News 28. december 2016 vælger flere og flere forældre privat lektiehjælp til deres børn.

Hvorfor får den private lektiehjælp tilsyneladende vind i sejlene? Og hvad er det reelt for behov, dette eksklusive tilbud indfrier?

Se synspunkt /  artikel på Linkedin 29.12.16

 

 

 

Tagged with:
 

Danmarks Vækstråd har her i december udgivet rapporten: Rapport om kvalificeret arbejdskraft.

vaekstraad-2016

Rapportens analyser og anbefalinger er en understregning af, at Vejle, Silkeborg og Aarhus kommuners skoleområder så rigtigt, da de i 2013 satte fokus på det 21. århundredes kompetencer, dvs. kritisk tænkning, kommunikation og samarbejde, kreativitet og innovation, kompleks problemløsning, teknologisk mestring og digitalt medborgerskab.  Under overskriften ”Uddannelse med teknologisk sigte” står der i Vækstrådets rapport (side 24):

”Antallet af jobopslag målrettet avancerede IKT-brugere er […] 23 pct. højere i 2015 end før krisen i 2007 […]  Med andre ord skal flere medarbejdere kunne løse deres kerneopgaver i samspil med IKT. Derudover er det en central pointe, at digitaliseringen også vil medføre en stigende efterspørgsel på menneskelige kompetencer, herunder mere bløde egenskaber som for eksempel kreativitet, visualisering, kognitiv fleksibilitet, kritisk tænkning, social interaktion med videre, som ikke umiddelbart kan automatiseres. Det forventes, at kombinationen af hårde og bløde kompetenceprofiler vil få en mere fremtrædende rolle på arbejdsmarkedet fremover.”

Vejle, Silkeborg, Aarhus og nu også Kolding kommune samt Aarhus Universitet kombinerer i forsknings- og udviklingsprojektet Fablab@school både bløde og  hårde kompetencer. Det gøres ved at undersøge og udvikle læringsmiljøer med fokus på designtænkning og det, man kunne kalde for næste generations it (digitale fabrikationsværktøjer, micro-computing og kodning*).

De fire kommuner og universitetet arbejder sammen om på forvaltnings- og skoleniveau at opbygge kapacitet, så kommunernes elever kan tilbydes en hverdag, der retter sig mod ikke bare et arbejdsmarked,  men også et liv og en læring i det 21. århundrede, der kræver nye kompetencer og en ny måde at forstå dannelse på (jf. bl.a. Vejle Kommunes strategi Den digitale skole 2016-20).

Vækstrådets rapport giver i øvrigt flere interessante bud på, hvad skolen må tage alvorligt de kommende år, herunder det, vi allerede kender som Den åbne skolen og Samarbejde med virksomheder.

Fablab@schoolDK – kontaktinfo:
Mathias Haugaard Jørgensen
, national koordinator
Ole Sejer Iversen, forskningsleder, Aarhus Universitet

Camilla Johansen, projektleder, Kolding Kommune
Jette Hundahl Mikkelsen, projektleder, Silkeborg Kommune
Undertegnede, projektleder, Vejle Kommune

* Kodning: De fire kommuner samarbejder også med Coding Pirates om kodning. Derudover deltager Vejle Kommune i projektet Coding Class sammen med It-branchen og Københavns Kommune. Begge initiativer er nævnt i Vækstrådets rapport.

 

Digital dannelse på programmet i It-ledernetværket 14. december // Over 100 ledere på skolerne i Vejle Kommune samlet på Munkebjerg til temamøde om digital dannelse // Ekspert- & praktikerindlæg, paneldebat, drøftelser af strategi & handlemuligheder // Se program https://lnkd.in/gDcMAtE // Hent baggrundsviden og inspiration til aktiviteter på skolen // Se evt. også Vejle Kommunes strategi Den digitale skole 2016-20, der dagsordensætter digitale dannelse

digi-dag-munkebjerg-dec

 

Kobling af strategi og eksisterende ressourcer

On 11. december 2016, in Den Digitale Skole 2016-20, by Mads Bo-Kristensen

DEN DGITALE SKOLE 2016 – 20 // Cecilie Copeland præsenterer en prototype på koblinger mellem Den Digitale Skole 2016-20 og øvrige indsatsområder på skoleområdet i Vejle Kommune

strategi-og-ressourcer

 

Fablab Schools EU

On 3. december 2016, in 21. århundredes kompetencer, FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Fablab Schools EU: Towards Digital Smart, Entrepreneurial and Innovative Pupils” // Strategisk partnerskab mellem partnere fra Danmark, Holland, Spanien og Italien. // Fablab@schoolDK er dansk partner i projektet // Marianne Iwersen og Kristina Kristensen Wulff præsenterer og drøfter her Søndermarksskolens strategi og design af lab & aktiviteter

soendermarksskolen-eu

 

“Der blev udvekslet tanker og idéer, da FabLab Spinderihallerne torsdag inviterede virksomheder, uddannelsesinstitutioner og politikere til dialogmøde om industriens vilkår i landets største industriområde.” Se artikel i Vejle Amts Folkeblad. I dagen deltog bl.a. Arne Sigtenbjerggaard, Dan Skjerning Lene Lawaetz, Katrine Holm Kanstrup, Claus Skjøth Nicolaisen, Kia Skovbo Ehlers, Anders Thorup Peter Dahl og Kristina Kristensen Wulff

glad pige med bærbar

 

Fablab@schoolDK studietur 2016

On 17. oktober 2016, in 21. århundredes kompetencer, FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Studietur til Hamborg og Berlin 10.-15. oktober // 60 lærere, pædagoger, ledere, konsulenter og bibliotekarer fra Aarhus, Silkeborg og Vejle Kommuner // Fokus på ny viden, netværk og nye muligheder // Se indtryk fra studieturn  her

die-stadt

 

 

NY STRATEGI: Den digitale skole 2016-20 i Vejle Kommune // Fokus på læring og dannelse i det 21. århundrede // Se strategien her:

 

Canadisk besøg på skoler i Vejle

On 8. oktober 2016, in Den Digitale Skole 2016-20, MinUddannelse, by Mads Bo-Kristensen

Robert Jacokson, canadisk skoleleder, besøgte sammen med tre kolleger i uge 39 og 40 skolerne i Vejle Kommune. Hensigten var at gå i dialog med skoler og forvaltning om udviklingspotentialer med udgangpunkt i en canadisk skolemodel, der de seneste ti år demonstreret enorm succes.

Noget af det, canadierne tog med sig hjem, var Vejle Kommunes arbejde med planlægnings- og læringsplatformen, MinUddannelse. Se 3 minutters videointerview med Robert (Bob) om platformens potentialer:

 

On 26. september 2016, in Den Digitale Skole 2016-20, by Mads Bo-Kristensen

To konferencer med Sugata Mitra: Skolen i Skyen – fremtidens læring // Uddannelse & Læring i Vejle Kommune bidrager (v/ Lance Luscombe og undertegnede) // I Kbh 8.11 og Horsens 9.11.

 

 

Implementering af læringsplatform

On 7. september 2016, in Den Digitale Skole 2016-20, by Mads Bo-Kristensen

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har netop udgivet rapporten IMPLEMENTERING AF DIGITALE LÆRINGSPLATFORME – DE FØRSTE ERFARINGER. Skoler og forvaltning i Vejle Kommune deltog i undersøgelsen, der ligger til grund for rapporten. Hent den her:http://goo.gl/ePLblT

Kort fortalt 9 trin

 

T-ledernetværket – for ledere af Den Digitale Skole i Vejle Kommune // www.itlederen.dk // Lancering 24.8.2016 // Facilitator Torben Møller // Styregruppe Lance Luscombe, Thomas Østerlund Mortensenog Uffe Carlsen – sekretær Mads Bo-Kristensen // Tema på mødet 24. august: Ledelse af læringsplatform og ledelse af datainformeret undervisning

It ledernetværket 24 august 2016

 

 

Fab strategi

On 26. august 2016, in Den Digitale Skole 2016-20, FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

7 skoler i Vejle Kommune samlet 25.8.2016 om udvikling af strategi for Fablab@school på deres skoler. Enkel og funktionel tænkning udviklet af Katrine Holm Kanstrup – og designet af Cecilie Copeland Beksgaard.

Modellen er oprindelig en ‘oversættelse’ af Alexander Osterwalders Business Model Canvas – et ‘værktøj’ som Spinderihallerne i Vejle Kommunen underviser iværksættere i og mange virksomheder bruger til at lave forretningsstrategi. Den kan også bruges i entreprenørskabsundervisning.

Fab strategi model

 

 

15-20 % af den voksne befolkning risikerer at blive digitalt ekskluderede. Det er mange. Ca. en halv million.

Du skal have gode læse- og skrivefærdigheder for at kunne bruge nettet optimalt – ovenikøbet læse og skrive på helt nye måder. Kommuner laver online

digital inklusion i 21 århundrede
selvbetjeningsløsninger for at effektivisere og skabe bedre kvalitet. Den godt halve million voksne, der er i alvorlige læse- og skrivevanskeligheder, kan bare ikke udnytte løsningerne optimalt. Og har på den måde svært ved at være en del af det samfund, de lever i.

Hvordan skaber vi reel kvalitet for de mange, der ikke har digitale kompetencer til at fungere og handle som borgere i et samfund med stadig mere it?

Hvordan skaber vi god og langsigtet digital inklusion? Det kræver nye metoder, samarbejds- og kompetenceudviklingsformer i det offentlige.

… Og så kræver det ikke mindst en tidlig indsats i dagtilbud og skole, hvor vi frem mod 2020 skal have fokus på digital kompetence og dannelse i det 21. århundrede.

Børn og unge skal ikke bare kunne læse og skrive på nettet i fremtiden. De skal mestre det, OECD kalder det 21. århundredes kompetencer: 1) Kritisk tænkning, 2) kommunikation & samarbejde, 3)  design & innovation, 4) kompleks problemløsning, 5) teknologisk mestring og 6) digitalt medborgerskab.

Derfor har Vejle et samarbejde med Århus og Silkeborg Kommuner samt Aarhus Universitet om det, vi kalder Fablab@schoolDK. De tre kommuner arbejder på at uddanne lærere og pædagoger (og ledere!) til at arbejde med nye teknologier og tænke i, hvad der styrker alle elevers kritiske tænkning, kommunikations- & samarbejdsevne, design- og innovationstænkning, evne til at løse komplekse problemer, mestre teknologi og udvikle deres digitale medborgerskab.

Der har været meget fokus på “videnssamfundet”. At vores børn og unge skal blive gode til at indsamle, bearbejde, dele og skabe viden. Blive vidensarbejdere. Det skal de også, men de skal også lære at handle og skabe på nye måder i den fysiske verden. Med de nye værktøjer, der dukker op i de her år (3D printere, mikroelektronik, robotteknologi, kodning osv.). Det danske samfund har ikke bare brug for ”kloge hovederr”. Vi har i den grad også brug for ”kloge hænder”.

Vi skal sørge for, at ethvert barn og ungt menneske får mulighed for at udvikle det 21. århundredes kompetencer – enten med henblik på at udvikle et klogt hoved eller kloge hænder. Eller måske endda begge dele.

Videre drøftelser af digital inklusion på Vejle Kommunes Innovations Sommerskole 2016. På workshop 23. juni ved Vejle Chief Risilient Officer, Jonas Kroustrup, og Smart City Vejle koordinator, Johannes Engers Gregersen

 

Spændende debat på Folkemødet 2016. Godt gået af Cecilia Bonefeld-Dahl (Hovedbestyrelsesformand, It Branchen), Martin Exner (Coding Pirate initiativtager) m.fl. Hold dog fast i “digital dannelse” – lidt endnu … ” Digital dannelse handler om, at vores børn og unge bliver i stand til at begå sig læringsmæssigt,socialt og etisk” (Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-20). Styrk det 21. århundredes kompetencer i skolen: Kritisk tænkning, kommunikation & samarbejde, design & innovation, kompleks problemløsning, teknologisk mestring og digitalt medborgerskab (Ole Sejer Iversen og www.fablabatschool.dk)

 

Coding Class i Vejle Kommune

On 16. juni 2016, in 21. århundredes kompetencer, Kodning, by Mads Bo-Kristensen

Vejle og Københavns Kommuner samarbejder med IT-Branchen om kodning i skolen. I tilknytning til fag. Kodning kan være alt fra et enkelt, visuelt sprog til mere komplekse måder at skabe teknologiske processer i verden.


POLITIKEREN: Et perspektivrigt lokalt samarbejde med erhvervslivet. Eleverne lærer at blive kritisk konstruktive forbrugere og producenter af IT.

SKOLELEDEREN: Kodning kan på sigt blive en kulturteknik på linje med læsning, skrivning og regning.

Digital læring og dannelse i det 21. århundrede handler ikke bare om at forbruge IT, men også om at fremstille IT. Se mere om en pædagogisk tænkning i relation til kodning, digital fabrikation og microcomputing på fablabatschool.dk

Se mere om Coding Class

 

Professionel kapital

On 12. juni 2016, in Professionalitet, by Mads Bo-Kristensen

Andy Hargreaves og Michael Fullan (2016) Professionel Kapital: En forandring af undervisning på alle skoler. Dafolo

Sats på lærere og pædagogers professionelle kapital!  Dvs. personlig, social og beslutningskapital.

Professionel kapital

Hvad er professionel kapital?

Menneskelig kapital er den enkeltes talent, engagement, viden og færdigheder
Social kapital er mængden og kvaliteten af interaktioner og sociale relationer i gruppen.
Beslutningskapital er erfaring, dømmekraft og håndtering af kompleksitet.

 

Det Mobile Sproglab

On 29. maj 2016, in Universitet, by Mads Bo-Kristensen

25. maj 2016: Møde med Rektor & Co om brug af medier i Roskilde Universitets sprogprofil uddannelser – et tilbud til studerende om at kombinere bachelorstudiet med sprog- og kulturlæring (tysk, fransk, spansk).

Hvordan kan medier understøtte RUCs arbejde med sprogprofiler? Det handler ikke bare medier, det handler også om “didaktisk kreativitet” – som Hanne Leth Andersen udtrykker det.

 

Fablab@schoolDK lederworkshop

On 2. maj 2016, in FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Jette Hundahl Mikkelsen og jeg holdt workshop om ledelse af anden generations Digitale skole. På konferencen Fabalba@schoolDK 2016 – nye veje til samarbejde 28. april i Silkeborg.

Det 21. århundrede buldrer afsted. Ny teknologi, vi for få år siden ikke kunne forestille os, er nu en helt almindelig del af vores hverdag. Men hvordan indretter vi vores skoler og undervisning, så vores elever får de kompetencer, der er brug for i det 21. århundrede?

jette og mads

Den nyeste forskning viser, at vores elever får behov for at udvikle nye og tværfaglige kompetencer som:

– Kritisk tænkning
– Kommunikation og samarbejde
– Design, digital fabrikation og innovation
– Kompleks problemløsning
– Teknologisk mestring
– Digital medborgerskab

Hvis det skal lykkes, har vi brug for ny viden, hands-on, refleksion og dialog med samfundet omkring os.

Derfor inviterede FabLab@SCHOOLdk-konferencen til inspirerende keynotes og konkrete undervisningsworkshops med fokus på, hvordan både skoleundervisningen og virksomhedssamarbejde kan understøtte udviklingen.

Silkeborg, 28. april 2016.

 

Den Digitale Skole 2016-2020

On 30. marts 2016, in Den Digitale Skole 2016-20, by Mads Bo-Kristensen

21 skoler // 19 workshops // Temadag om Den Digitale Skole 2016-20 i Spinderihallerne i Vejle // Velkomst ved chef for Uddannelse & Læring, Anette Jensen og formand for BFU, Dan Skjerning // Keynotes ved AAU Professor Birgitte Holm Sørensen og Christian Mogensen, kender af Den digitale generation.

Invitation temadag marts 2016

 

Kommunale læringscentre i udkanten

On 21. februar 2016, in Smart University, by Mads Bo-Kristensen

SMART U VEJLE deltager i Videnssalonen: Uddannelse i udkanten – potentialerne i kommune læringscentre

Videnssalon

 

 

Designprocesser & Digital Fabrikation

On 14. februar 2016, in FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Intet mindre end mindeværdigt // Forrygende start på første hold af masterstuderende // 26 lærere og andre på mastermodulet Design Processer & Digital Fabrikation // Et stærkt samarbejde mellem Århus Universitet, Vejle, Silkeborg og Århus Kommune // I regi af Fablab@SchoolDK

design

 

Psykologisk RESILIENS

On 9. januar 2016, in 100 Resilient Cities, by Mads Bo-Kristensen

Psykologisk RESILIENS – Er du lærer, pædagog, leder eller andet på skolerne i Vejle Kommune? Så var dette måske noget for dig: Temamøde i Netværket Potentialer Mødes d. 29. februar.  Hent invitationen som PDF. Er du interesseret i at deltage i netværket, så kan kontakt netværksfacilitatorerne Rasmus Ullerup (Ungdomscenter Vejle) eller Yves Hensen (Skovagerskolen)

Potentialer feb 2016

 

Digital dannelse i det 21. århundrede

On 30. december 2015, in Skolen 2016-20, by Mads Bo-Kristensen

brain

Internettet, sociale medier og mobile teknologier er en integreret del af det samfund, børn og unge lever og kommer til at leve i. Nye teknologier og kombinationer af teknologier dukker hele tiden op. Der er konstant nye forbindelser mellem den fysiske og virtuelle virkelighed. Digitale fabrikationsteknologier udfordrer vores forståelse af, hvad læringsteknologier er og kan være. Nye, forenklede programmeringsværktøjer ser dagens lys. Datadrevet (datainformeret) læring og spilbaseret læring er temaer, vi vil se meget mere af på danske uddannelsesinstitutioner. It-i-alting eller allestedsnærværende it, herunder teknologi, vi har på kroppen, gør deres indtog forskellige steder i samfundet, og det er kun et spørgsmål om tid, inden vi for alvor skal forholde os til det i uddannelsesverdenen. Vi kender ikke de didaktiske muligheder, men vi bør være åbne for og se kritisk på, hvad denne udvikling repræsenterer i forhold til vores kerneopgave, nemlig elevernes læring

Der er flere betegnelser for den tid og det samfund, eleverne lever i: ”Det postmoderne samfund”, ”Det postindustrielle samfund” og ”Netværkssamfundet”. Vi bør være optaget af, hvordan skole i et samfund i konstant forandring kan skabe digitale læringsmiljøer, som giver skolens børn og unge de bedste læringsmuligheder samtidig med, at vi forbereder dem til et liv som borgere i et stadigt mere digitaliseret samfund.

Frem mod 2020 vil vi opleve, at kendte og nye teknologier bliver en endnu større del af vores fælles hverdag. Vi bør udnytte denne udvikling til gavn for børn og unges dannelse og uddannelse. Samtidig er vi nødt til at forholde os kritisk til, hvordan it kan og skal indgå i skolens hverdag. Skolens elever,  pædagogiske personale og samarbejdspartnere bør opleve, at it er en gennemtænkt og velbegrundet del af hverdagen. 

Elever, lærere og  pædagogers digitale dannelse bliver et kodeord de kommende år. Vi skal alle lære at træffe begrundede valg af teknologi i relation til vores personlige, sociale og faglige behov. For at kunne træffe sådanne valg, må vi have basale digitale kompetencer, men også en holdning om, at nødvendige, nye teknologier kan og skal læres. Vores læringsmiljøer må inspirere til, at hver enkelt (gerne i fællesskab med andre) tager initiativ til at lære at anvende nye teknologier, der tjener personlige, sociale og faglige behov. På denne måde udvider vi hver især og i fællesskab det repertoire af teknologier, der kan anvendes og deles mellem os i skolen. Endelig er det helt afgørende, at elever, lærere og pædagoger kan anvende it til at forny deres egne og skolens måder at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisnings- og læringsforløb på. It har for alvor givet os mulighed for at tilrettelægge undervisning og læring på anderledes, smartere, mere læringsrige måder. Denne mulighed skal elever, lærere og pædagoger hele tiden mindes om i den måde, skolen indretter sine læringsmiljøer på.   

Elever, lærere og pædagogers digitale dannelse skal ses i forhold til det 21. århundredes kompetencer: Kritisk tænkning, kommunikation og samarbejde, innovation, kompleks problemløsning, teknologisk mestring, digitalt medborgerskab.  Kompetencer (viden og færdigheder) og dannelse (værdier og valg) er her er helt nødvendige for, at vores børn og unge nu og i fremtiden kan engagere sig i et uddannelses-, arbejds- og fritidsliv.

 

Triple Focus – nu på dansk

On 13. december 2015, in 100 Resilient Cities, by Mads Bo-Kristensen

Nu på dansk – med inspiration fra workshops i Uddannelse & Læring i Vejle Kommune. Fokus på børn og unges følelsesmæssige, relationelle og systemiske kapaciteter som forudsætninger grundlag for resiliens  – og succes i uddannelse.

 

Triple fokus forside

 

 

IT ledernetværket

On 2. november 2015, in e-ledelse, by Mads Bo-Kristensen

Skolelederne i Vejle Kommune er gået sammen i netværk. De søger A.P. Møller Fonden om støtte til det, de kalder for “netværksbaseret kompetenceudvikling”. Initiativet bakkes op af bl.a. skolelederforeningen.

Se den lille film, som initiativtagerne har lavet ifm lanceringen af netværket:

 

Ledelse af IT i folkeskolen

On 11. september 2015, in e-ledelse, by Mads Bo-Kristensen

11. september mødtes tre skoleledere i Vejle Kommune med Aalborg Universitet om udvikling af uddannelse for ledere af IT i folkeskolen. Formålet var at undersøge en sådan uddannelses form og indhold i lyset af en lederpraksis, der dels skal målbasere undervisning og læring, dels skal være i front i en skole i konstant forandring (sådan som det også er beskrevet i Vejle Kommunes projekt “En skole i bevægelse”).

Uffe Carlsen, Thomas Østerlund Mortensen og Lance Luscombe drøftede denne dobbelte problemstilling med Professor Birgitte Holm Sørensen og Lektor Karin Levinsen, der havde taget toget til Vejle for at lytte til praktikernes erfaringer med ledelse af IT i hverdagen.

Et mastermodul i IT-ledelse i folkeskolen skal nu beskrives, sættes i forhold til bekendtgørelsen om den samlede masteruddannelse og skæres til, så modulet giver mest muligt mening for ledere på skolerne i Vejle og i andre kommuner. Forhåbentligt kan Aalborg Universitet udbyde modulet i efteråret 2016 i samarbejde med Vejle Kommune. På samme måde som de to partnere har udbudt andre mastermoduler om it-pædagogik.

 

Resiliens i skole og dagtilbud

On 31. august 2015, in 100 Resilient Cities, Triple Focus, by Mads Bo-Kristensen

Børn og unges følelsesmæssige, empatiske og systemiske kapaciteter. Også i en digital verden. Oplæg sammen med Anders Høgsbro Holm og Karin Vikær Hermansn. På Vejle Kommunes Innovationssommerskole 2015.

TF Spind

 

Fablab@schoolDK – Tre nye skoler

On 25. juni 2015, in FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Skibet Skole, Fælleshåbsskolen og Bredagerskolen bliver skoler i Fablab@schoolDK i Vejle Kommune. IFablab@schoolDK forvejen er Ungdomscenter Vejle, Novaskolen og Kirkebakke skolen med. De ”gamle” skoler indgår i kompetenceudvikling af lærere og pædagoger fra de ”nye” skoler.

Fablab@schoolDK er et pædagogisk udviklingsprojekt, der har designtænkning og digital fabrikation på dagsordenen. Skolerne opruster til en fremtid, hvor samarbejde, kompleks problemløsning, innovation og entreprenørskab går hånd i hånd med ”næste generations” teknologi (3D scanning, 3D printere, mikroelektronik, lettilgængelig programmering osv.).

Fablab@schoolDK er et samarbejde mellem Vejle, Silkeborg og Århus Kommuner samt Århus Universitet. Læs mere på projektets hjemmeside og dets Facebook side.

Yderligere:
FabLab@SchoolDK – Digital fabrikation, design tænkning og innovationsundervisning