Undringsdrevet innovation

On 29. november 2014, in Undringsdrevet innovation, by Mads Bo-Kristensen