Digital dannelse i skolen

On 17. februar 2017, in Den Digitale Skole 2016-20, by Mads Bo-Kristensen

On 26. september 2016, in Den Digitale Skole 2016-20, by Mads Bo-Kristensen

Fab strategi

On 26. august 2016, in Den Digitale Skole 2016-20, FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen