Universiteternes nye landskab

On 2. august 2013, in Smart University, by Mads Bo-Kristensen

Et landskab af traditionelle, virtuelle og hybride universiteter

Universiteter åbner dørene for stadig flere studerende og tilbyder helt nye uddannelser.  Uddannelse er i højere kurs end nogensinde før. Det private og offentlige arbejdsmarked er blevet mere videnstunge og efterspørger nye kompetencer.

 Det er helt afgørende for universiteter at forske i og udvikle organiserings- og læringsformer, der imødekommer de mange nye studerendes og aftagernes behov. Der tegner sig i disse år et billede af tre måder at organisere universitetsuddannelse på. Man kunne også sige tre slags universiteter:

  • Det traditionelle (fysiske) universitet
  • Det virtuelle universitet
  • Det hybride universitet (forskellige blandinger af tilstedeværelses- og onlineuddannelse)

Universiteterne er med disse tre måder at organisere deres uddannelser på optaget af begreber såsom deltagelse, motivation og læring for at sikre bedst muligt udbytte for de studerende og aftagerne. Hvad ved man i dag om muligheder og udfordringer i specifikke uddannelsesformer på universitetsniveau? Hvilke konkrete pædagogiske anbefalinger  giver undersøgelser af uddannelse og læring i landskabet af traditionelle, online og hybride universiteter anledning til? Det er spørgsmål, som bl.a. International Conference on E-Learning (ICEL), der i 2014, afholdes i Chile, stiller.

Smart University Vejle 

I Vejle Kommune søger vi at etablere et såkaldt Smart University. Det er et samarbejde mellem flere aktører, herunder VIFIN og Vejle Bibliotekerne.

VIFIN, der er et videnscenter under kommunens Uddannelse & Læring, arbejder med begrebet Smart City, herunder Smart People og Smart Learning. Det er i kølvandet på dette arbejde, at Smart University Vejle er opstået. I stedet for at etablere et fysisk universitet, inviteres  universiteter til at lægge uddannelse og forskning i kommunen. “Hvorfor bygge et fysisk universitet, når man kan udnytte eksisterende lokaliteter?” Der er fokus på uddannelse, hvis sigte er de studerendes praksisnærs, akademisk baserede læring.

De første uddannelsesforløb er gennemført i et samarbejde med Aalborg Universitet, der i et forskningsmiljø, herunder en masteruddannelse, er førende indenfor it og læring. De folkeskolelærere, der skal være spydspidser og lokale eksperter i kommunens undervisningstilbud for 12.000 elever, tager mastermoduler, der dels placeres på kommunens hovedbibliotek og i kommunens “Learning Lab”, dels placeres online. På Vejle Bibliotek vil der i efteråret være betjening  og vejledning af de studerende samt blive etableret særlige studiepladser og grupperum til dem, der ønsker det.

Man kan sige, at kommunen udnytter det hybride universitets muligheder med blandingen af tilstedeværelses- og onlineuddannelse. I stedet for, at tilstedeværelsesundervisningen foregår i Aalborg, ligger den i Vejle. De studerende og underviserne har kontakt til hinanden online  i forbindelse med opgaver og vejledning i mellemperioderne. 

Det uddannelsesstrategiske rationale bag Smart University Vejle er at imødekomme de kommende års stigende uddannelsesbehov i kommunen samt at give nuværende og kommende medarbejdere (i både offentlige og private stillinger) attraktive muligheder for at uddanne sig. Medarbejderne kan forblive tæt på deres arbejdsplads og hjem under deres uddannelse og skabe netværk på tværs af kommunen. Desuden er det tanken, at Smart University Vejles undervisere (når de er i byen) skal kunne lægge timer på Vejle Folkeuniversitet.

Flere universiteter har vist interesse for Vejle Kommunes fortolkning af Det hybride universitet. Ikke blot som en mulighed for at forlægge uddannelse, men også som genstand for forskning i en ny måde at lave universitet på. Københavns Universitet vil gøre Smart University Vejle (og undersøgelsen af dets potentialer) til en del af sit fokus (ved lektor Kjetil Sandvik).

 

3 Responses to Universiteternes nye landskab

  1. Jeg tænker, at der kan være behov for en større undersøgelse af, hvad et universitets er i forhold til læring – hvad tilstedeværelse betyder for læringen – hvilke elementer gruppearbejde, workshops mv som tilstedeværelse indholder – hvad de sociale fællesskaber gør – og hvilke personlige læringsstile de forskellige former understøtter – hvor meget informel og uformel læring fylder og for hvilke personligheder. Dette altsammen for at kunne vide, hvad og hvordan et smart universitet skal indrette sig.

  2. Hej ib! Tak for din kommentar. Spændende med dine overvejelser – bl,a, over det in- og uformelle. Jeg tror, det hybride universitet har et kæmpe potentiale i den forbindelse, ikke mindst, når man ser på den “voksen”-studerendes vekselvirkning mellem studie og arbejde – og udnyttelsen af arbejdet som ressource i studiet.

  3. Jacok Knudsen (www.vifin.dk) har følgende kommentar (i min “oversættelse”):

    “Udviklingen af en kommunes fagområder går ikke blot gennem den enkelte medarbejders deltagelse i uddannelse. Netværksdannelser mellem deltagerne i uddannelse skal være med til at styrke tværinstitutionelt samarbejde om udviklingen af eksempelvis skoler, elever og læreres brug af it. Man kunne ligeledes forestille sig, at moduler i en masteruddannelse (med et it-pædagogisk sigte) kunne henvende sig til andre fagområder (fx sundheds- eller miljøformidlingsmedarbejdere) og på den måde styrke en udvikling baseret på tværfaglige netværk.!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *