Fundraising og projektudvikling

On 1. juni 2015, in Fundraising, by Mads Bo-Kristensen

Uddannelse & Læring har i foråret arbeFunding Blue Markerjdet med nye principper
for fundraising. De blev præsenteret og drøftet på skoleledermøde 27. maj. Principperne har fokus dels på aktuelle temaer i Vejle Kommunes arbejde med skolereformen, dels på ændrede samarbejdsformer mellem skoler og forvaltning i projektudviklings- og ansøgningsprocessen.

Fonde giver mulighed for at søge midler til udviklingsprojekter, som skoler og forvaltning normalt ikke vil kunne sætte i gang. Ansøgningsprocessen har ofte været centralt styret. Erfaringer viser dog, at der skal langt mere lokal styring til for at sikre en stærk lokal forankring af projektudviklingen og ansøgningsprocessen. Forvaltningen skal derfor i højere grad facilitere end styre dette arbejde. Det er de involverede ressourcepersoner i forvaltningen er nu ved at blive klædt på til. Se oplæg om de nye principper og begrundelserne for dem her.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *