Spændende debat på Folkemødet 2016. Godt gået af Cecilia Bonefeld-Dahl (Hovedbestyrelsesformand, It Branchen), Martin Exner (Coding Pirate initiativtager) m.fl. Hold dog fast i “digital dannelse” – lidt endnu … ” Digital dannelse handler om, at vores børn og unge bliver i stand til at begå sig læringsmæssigt,socialt og etisk” (Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-20). Styrk det 21. århundredes kompetencer i skolen: Kritisk tænkning, kommunikation & samarbejde, design & innovation, kompleks problemløsning, teknologisk mestring og digitalt medborgerskab (Ole Sejer Iversen og www.fablabatschool.dk)

 

Comments are closed.