15-20 % af den voksne befolkning risikerer at blive digitalt ekskluderede. Det er mange. Ca. en halv million.

Du skal have gode læse- og skrivefærdigheder for at kunne bruge nettet optimalt – ovenikøbet læse og skrive på helt nye måder. Kommuner laver online

digital inklusion i 21 århundrede
selvbetjeningsløsninger for at effektivisere og skabe bedre kvalitet. Den godt halve million voksne, der er i alvorlige læse- og skrivevanskeligheder, kan bare ikke udnytte løsningerne optimalt. Og har på den måde svært ved at være en del af det samfund, de lever i.

Hvordan skaber vi reel kvalitet for de mange, der ikke har digitale kompetencer til at fungere og handle som borgere i et samfund med stadig mere it?

Hvordan skaber vi god og langsigtet digital inklusion? Det kræver nye metoder, samarbejds- og kompetenceudviklingsformer i det offentlige.

… Og så kræver det ikke mindst en tidlig indsats i dagtilbud og skole, hvor vi frem mod 2020 skal have fokus på digital kompetence og dannelse i det 21. århundrede.

Børn og unge skal ikke bare kunne læse og skrive på nettet i fremtiden. De skal mestre det, OECD kalder det 21. århundredes kompetencer: 1) Kritisk tænkning, 2) kommunikation & samarbejde, 3)  design & innovation, 4) kompleks problemløsning, 5) teknologisk mestring og 6) digitalt medborgerskab.

Derfor har Vejle et samarbejde med Århus og Silkeborg Kommuner samt Aarhus Universitet om det, vi kalder Fablab@schoolDK. De tre kommuner arbejder på at uddanne lærere og pædagoger (og ledere!) til at arbejde med nye teknologier og tænke i, hvad der styrker alle elevers kritiske tænkning, kommunikations- & samarbejdsevne, design- og innovationstænkning, evne til at løse komplekse problemer, mestre teknologi og udvikle deres digitale medborgerskab.

Der har været meget fokus på “videnssamfundet”. At vores børn og unge skal blive gode til at indsamle, bearbejde, dele og skabe viden. Blive vidensarbejdere. Det skal de også, men de skal også lære at handle og skabe på nye måder i den fysiske verden. Med de nye værktøjer, der dukker op i de her år (3D printere, mikroelektronik, robotteknologi, kodning osv.). Det danske samfund har ikke bare brug for ”kloge hovederr”. Vi har i den grad også brug for ”kloge hænder”.

Vi skal sørge for, at ethvert barn og ungt menneske får mulighed for at udvikle det 21. århundredes kompetencer – enten med henblik på at udvikle et klogt hoved eller kloge hænder. Eller måske endda begge dele.

Videre drøftelser af digital inklusion på Vejle Kommunes Innovations Sommerskole 2016. På workshop 23. juni ved Vejle Chief Risilient Officer, Jonas Kroustrup, og Smart City Vejle koordinator, Johannes Engers Gregersen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *