Danmarks Vækstråd har her i december udgivet rapporten: Rapport om kvalificeret arbejdskraft.

vaekstraad-2016

Rapportens analyser og anbefalinger er en understregning af, at Vejle, Silkeborg og Aarhus kommuners skoleområder så rigtigt, da de i 2013 satte fokus på det 21. århundredes kompetencer, dvs. kritisk tænkning, kommunikation og samarbejde, kreativitet og innovation, kompleks problemløsning, teknologisk mestring og digitalt medborgerskab.  Under overskriften ”Uddannelse med teknologisk sigte” står der i Vækstrådets rapport (side 24):

”Antallet af jobopslag målrettet avancerede IKT-brugere er […] 23 pct. højere i 2015 end før krisen i 2007 […]  Med andre ord skal flere medarbejdere kunne løse deres kerneopgaver i samspil med IKT. Derudover er det en central pointe, at digitaliseringen også vil medføre en stigende efterspørgsel på menneskelige kompetencer, herunder mere bløde egenskaber som for eksempel kreativitet, visualisering, kognitiv fleksibilitet, kritisk tænkning, social interaktion med videre, som ikke umiddelbart kan automatiseres. Det forventes, at kombinationen af hårde og bløde kompetenceprofiler vil få en mere fremtrædende rolle på arbejdsmarkedet fremover.”

Vejle, Silkeborg, Aarhus og nu også Kolding kommune samt Aarhus Universitet kombinerer i forsknings- og udviklingsprojektet Fablab@school både bløde og  hårde kompetencer. Det gøres ved at undersøge og udvikle læringsmiljøer med fokus på designtænkning og det, man kunne kalde for næste generations it (digitale fabrikationsværktøjer, micro-computing og kodning*).

De fire kommuner og universitetet arbejder sammen om på forvaltnings- og skoleniveau at opbygge kapacitet, så kommunernes elever kan tilbydes en hverdag, der retter sig mod ikke bare et arbejdsmarked,  men også et liv og en læring i det 21. århundrede, der kræver nye kompetencer og en ny måde at forstå dannelse på (jf. bl.a. Vejle Kommunes strategi Den digitale skole 2016-20).

Vækstrådets rapport giver i øvrigt flere interessante bud på, hvad skolen må tage alvorligt de kommende år, herunder det, vi allerede kender som Den åbne skolen og Samarbejde med virksomheder.

Fablab@schoolDK – kontaktinfo:
Mathias Haugaard Jørgensen
, national koordinator
Ole Sejer Iversen, forskningsleder, Aarhus Universitet

Camilla Johansen, projektleder, Kolding Kommune
Jette Hundahl Mikkelsen, projektleder, Silkeborg Kommune
Undertegnede, projektleder, Vejle Kommune

* Kodning: De fire kommuner samarbejder også med Coding Pirates om kodning. Derudover deltager Vejle Kommune i projektet Coding Class sammen med It-branchen og Københavns Kommune. Begge initiativer er nævnt i Vækstrådets rapport.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *