3 ledelsesudfordringer

On 18. april 2010, in Skole 2.0, by Mads Bo-Kristensen

IT er blevet hverdag på landets sprogcentre, men er IT blevet en integreret del af centrenes pædagogiske hverdag?

IT har på sprogcentrene udviklet sig fra simpelt tekstbehandlings- og øvelsesværktøj til avanceret platform for undervisning og læring. Det har sprogcenterledelserne erkendt.

På baggrund af flere års forskning, udvikling og uddannelse på området, ser jeg tre udfordringer for ledelsen af IT-integrationen i sprogcentrenes pædagogiske hverdag:

IT-anvendelse
Den første udfordring for ledelsen vedrører anvendelsen af sprogcentrets eksisterende IT. Selvom mange sprogcentre har alt (eller næsten alt) det udstyr, der skal til, så er der flere ledelser og lærere, der ikke føler, at IT er blevet en naturlig del af hverdagen på sprogcentret. Der er masser af hard- og software til rådighed, men den faktiske IT-anvendelse repræsentere kun en  lille del af den undervisning og læring, der foregår på og omkring centrene. Det nytter altså ikke noget bare at skaffe sig adgang til IT. Hard- og software må integreres i undervisningens og læringens praksis, ellers bliver det bare dyrt og ineffektivt at have stående.

IT-kultur
Den anden udfordring vedrører sprogcentrets uddannelseskultur. I andetsprogspædagogikken taler vi om, at der må være en ”IT-kultur” på sprogcentret, for at IT kan blive en integreret del af hverdagen. Der er masser af IT-materialer og –værktøjer, masser af IT-rum (fysisk og på nettet), men hvad med de normer, værdier og skikke, der skal til for at IT bliver en selvstændig og samtidig integreret del af centrets uddannelseskultur?

IT-kompleksitet
Den tredje udfordring vedrører en stadig stigende IT-kompleksitet. Antallet af IT-materialer, -værktøjer og –rum (”IT-genrer”) er vokset betydeligt de senere år. Det tog for alvor fart med internettets pædagogiske gennembrud ved årtusindskiftet. Det enkelte center og dets lærere kan umuligt integrere alle IT-genrer lige grundigt. Det vil være helt urealistisk at forestille sig, at en skole og dens lærere skulle mestre alle nuværende og kommende IT-genrer. Det vil derfor være nødvendigt konstant at skulle ”vælge til og fra”, for centret, for grupper af undervisere og for den enkelte underviser.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *