Netdansk – en skole med succes

On 18. juni 2010, in Virtuel skole, by Mads Bo-Kristensen

Lærdansk har stor succes med den virtuelle skole, Netdansk. Netdansk er et samarbejde mellem 17 Lærdansk sprogcentre. Netdansk har pt. 250 kursister – et tal, der forventes at stige, bl.a. som følge af nye måder at organisere undervisningen på.

Hvad er hemmeligheden bag succes’en? Hvilken vision er der for Netdansk, og hvilke udfordringer er der i at lede en virtuel skole? Tre spørgsmål, som jeg har stillet Anne Charlotte Petersen, der er leder af Netdansk.

Hvad er hemmeligheden bag Netdansks succes?

Først og fremmest mener jeg, at det hænger sammen med det overordnede koncept, hvor pædagogikken bygger på værdierne: Fleksibilitet, Kommunikation, Autenticitet og aktualitet, personlighed og refleksion i undervisningen. Vi gør meget ud af, at holde fast i, at vi er en virtuel skole, hvor man har personlig kontakt med såvel undervisere som de øvrige kursister – præcis som hvis man modtog undervisning på en fysisk skole. Det er desuden utrolig vigtigt for os, at man oplever, at man er med til at sætte dagsorden for, hvad der skal ske, og at  man får mulighed for at vise hvem man er og hvad man står for som person. På samme måde skal undervisningen tage udgangspunkt i det, der har relevans for den enkelte (gruppe) og altså ikke basere sig på et prædefineret standardmateriale.

Dernæst ser jeg det som en stor styrke, at Netdansk er et samarbejde mellem samtlige Lærdansk Sprogcentre (pt. 17 sprogcentre rundt i Danmark). Det giver en volumen, der både kan udnyttes i forhold til holddannelse og tilrettelæggelse af undervisning og hvor såvel undervisere som kursister kan have glæde af de mangeartede input og kvalifikationer/kompetencer, der bringes i spil.

Endelig har det spillet en utrolig stor rolle, at vi har vejledere, der altid husker at have tilbuddet om onlineundervisning med i tasken, når de møder ny kursister/kunder, at den overordnede ledelse har givet plads og rum til udviklingen og så i allerhøjeste grad, at der altid har været meget begejstrede og engagerede undervisere tilknyttet Netdansk – som dermed altid har skabt en god ånd omkring onlinetilbuddet.

Hvilke udfordringer har du som leder af en virtuel sprogskole?

Det er nok dels, at vi som medarbejdere er spredt på forskellige fysiske lokaliteter og at vi af lovgivningsmæssige årsager er nødt til at have vores kursister indskrevet på forskellige skoler.

At være spredt rundt på forskellige skoler som medarbejdere er en udfordring i forhold til det sociale kit. Man ser ikke bare lige hinanden og der er ikke naturlige pausetidspunkter i en onlineundervisning, hvor man ved, at man uproblematisk kan sende hinanden de mere uformelle beskeder. Selvom vi måske i privat sammenhæng er vant til at benytte os af de virtuelle sociale medier, kræver det en omstilling at bringe dem ind i arbejdslivet – og blive i stand til at tage den mere uformelle fællesskabs-skabende kommunikation online frem for henover frokostbordet, når man mødes på gangen osv. Der er nok en tendens til, at vi bliver meget praktiske og effektive i vores kommunikation. Det er så til gengæld noget af det, der kan være en fordel. Jeg oplever, at vi har nogle meget effektive møder via webkonference.

Rent praktisk og administrativt spiller det en rolle, at vores kursister er skrevet ind på forskellige sprogcentre. Det medfører uundværligt noget dobbeltadministration. Det er dog lykkedes at finde nogle fornuftige og relativt tidsbesparende løsninger.

Der ud over ligger der så en spændende udfordring – og styrke – i at såvel undervisere som kursister kommer fra forskellige skoler med forskelligartede kulturer, vaner, arbejdsmetoder og erfaringer. Det gælder selvfølgelig om, at få udnyttet det potentiale, der ligger i den mangfoldighed.

Har du en vision for fremtidens Netdansk?

Overordnet har vi klart en målsætning om, at vi skal være de førende inden for onlineundervisning på danskuddannelsesområdet og meget gerne være dem, man henvender sig til, hvis man ønsker praktisk ekspertise. Det kræver selvfølgelig at vi er i konstant udvikling og til stadighed stræber mod at forbedre vores koncept og undervisning. En udvikling og forbedring der hele tiden skal finde sted i samspillet mellem pædagogik og teknologi. Via vores pædagogik skal vi stille krav til teknologien og ny teknologi skal vise os nye muligheder i pædagogikken.

Konkret er det sådan, at vi i dag udelukkende underviser folk med lang skolebaggrund. Vi underviser primært kursister bosiddende i Danmark, vi underviser primært i det almene danske og samfundsforhold, og vi tilbyder udelukkende ren onlineundervisning eller onlineundervisning kombineret med et hold, der har timer på en af vores skoler (men altså ikke det samme hold og de samme lærere som man er sammen med på nettet).

Fra efteråret går vi i gang med at tilbyde blended-learning, hvor man på skolen og online vil gå på et og samme hold. Vi arbejder i den forbindelse med en klarlægning af, hvilke aktiviteter, der giver mest udbytte på nettet og hvilke aktiviteter, der giver mest udbytte, når man mødes face-to-face. Dermed skulle vi gerne blive i stand til at tilbyde det optimale mix J

Vi stræber desuden imod at få gang i flere skræddersyede forløb til særlige målgrupper. Det kan være i forbindelse med brancher og arbejdspladser og i forbindelse med undervisningsinstitutioner.

På samme måde har vi et ønske om at udvide vores tilbud, så det også kommer til at rette sig mod folk med kortere skolebaggrund.

I dag har vi som sagt kursister, der er bosiddende i udlandet. Det kan være folk, der har planer om at komme hertil for at arbejde eller studerer – eller folk, der har dansk partner og enten alene af den grund – eller fordi man planlægger en flytning til Danmark har interesse i at lære dansk. Denne gruppe satser vi på i højere grad at kunne tiltrække i fremtiden. Mange benytter sig i dag af selvstudiemateriale – men det unikke ved os er jo, at man får mulighed for personlig respons, ligesom man allerede før ankomst til landet får mulighed for at begynde at opbygge et netværk her.

 

2 Responses to Netdansk – en skole med succes

 1. Hej igen.

  Dette projekt fører mig tilbage til da jeg arbejdede på Danfoss og vi traf hinanden for første gang. Præcis dette problem kæmpede vi med for vores udenlandske medarbejdere.

  Hvis du vil forsøge at sælge projektet til dem, så kontakt Peter Braun. Han stod for det dengang. Det gør han ikke mere, men han er en flink fyr der gerne hjælper dig videre.

  Hilsen

  Mads

 2. Hej Mads (HP)

  Super idé. Jeg giver opfordringen videre til Anne Charlotte fra Netdansk …

  Mh, Mads (B-K)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *