Uddannelse

sdfsfd
 dsfsdffdf
2016
2014
Facilitator uddannelse. Copenhagen Leadership & Vejle Kommune
Diplomuddannelse i Ledelse. Afgangsprojekt “Kompetenceudvikling i Den Digitale Skole”
Forinden: 6 moduler i ledelse af organisation, forandring og medarbejdere.
2010 Coaching-forløb i ledelse og projektledelse, Inpractica
2008 IT-projektleder, Teknologisk Institut
2004 Ph.d.-grad. Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet. Emne: ”Multimediedidaktik i dansk som andetsprog for voksne: Bidrag til andetsprogsdidaktisk forankring af undervisningens multimediedidaktik”. Støttet af Staten Humanistiske forskningsråd (I dag: Det Frie Forskningsråd). Resumé og indholdsfortegnelse.
1989 DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies). Lingvistik, semiotik & kommunikation, Université de Franche-Comté, Besançon, Frankrig. Gennemført med Den Franske Stats Legat.
1988 Cand. phil. i fransk, Århus Universitet
1987 Master (M.A.) i fransk som fremmedsprog, Université de Franche-Comté,  Besançon,  Frankrig
1986 Indvandrerlæreruddannelse, VPC Århus
1985 Lærereksamen, Ålborg Seminarium. Liniefag i fransk og historie.Pædagogisk speciale i fremmedsprogspædagogik
sdfsdf
sdfsdf

Hovedbeskfætigelse

sdfsf
sadfsf
2012 –
2009 – 2011
Chefkonsulent, Uddannelse & Læring, Vejle Kommune
Specialkonsulent, Videnscenter for Integration, Vejle
2004 – 2009 Udviklingskonsulent, Videnscenter for Integration, Vejle
2002 – 2004 Efter- og Videreuddannelsesafdelingen, Sygeplejeskolen i Århus.
1998 Tildelt ph.d. -stipendium fra Statens Humanistiske Forskningsråd
1990 – 1997 Underviser i dansk som andetsprog, Dansk Flygtningehjælps Sprogskole, Århus.
1985 – 1986 Underviser i dansk som andetsprog, AOF Sprogskole, Herning
sadf
sdfsdf

Kursusvirksomhed og andet

sdfsf
sdfsf
2010 –
2005 –
Kurser i e-ledelse (bl.a. ledere i folkeskolen, på gymnasier, tekniske skoler og sprogcentre)
Undervisning på Uddannelsen til klinisk vejleder, Torshavn, Færøerne
2004 – Undervisning i dansk som andetsprog for udenlandske studerende i DK, Århus Universitet.
Undervisning i didaktik samt vejledning i opgaveskrivning på klinisk vejlederuddannelse, Torshavn, Færøerne
1993 – Efteruddannelseskurser for lærere i anvendelse af IT i dansk som andetsprog på sprogcentre og VUC (Kurser bl.a. på Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus)
Kurser i udtalepædagogik (Voksenpædagogisk Center)
Kurser i dansk og fransk (AOF og ES Sprogkurser)
1983 – 85 Kurser i fransk  (AOF Arden) Under min uddannelse til lærer
.
dfsf

Tillidshverv

sdfsd
sdfsd
2019 –
2013 –
Medlem af advisory board for AI Innovation House (http://ai-house.dk/)
Medlem af  konference-komiteen for The European Conference on Social Media
Medlem af Advisory Board for demonstratoinsskoleprojekt v/ Aalborg Unviversitet University College Nordjylland (UCN), IT Universitetet, Digitale Kultur, Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik og LEGO Fonden
2012 –
2009 –
Medlem af advisory board i RoboCluster (et nationalt innovationsnetværk)
Medlem af The Programme Committee: International Conference on E-Learning (ICEL)
2008 – 2011 Medlem af repræsentantskabet for INFODOK – Informations- og dokumentationscenter for fremmedsprogspædagogik på Danmarks Pædagogiske Bibliotek
2009 –
2008 –
Peer-review Group, NORAND – Nordisk Tidsskrift for Andetsprogsforskning
Storgruppe, Sprogforum: Tidsskrift for Sprog- og Kulturstudier, DPU/AAU
2009 – 2011  Dansk Magisterforenings Klubbestyrelse, Vejle Kommune
sdfsf
sdfsdf

Pædagogisk udvikling i udvalg, se mere her

sdfsdf
sdfsf
2004 – Danske og internationale udviklingsprojekter i forbindelse med stilling ved Videnscenter for integration (www.vifin.dk), blandt andre:

  • Smart University Vejle (Smart U Vejle)
  • Vejle Digitale Skoler
  • MobiSticks, IT og Telestyrelsen
  • Mobil Efteruddannelse, EU Socialfondsprojekt
  • Det Mobile Vejle
  • Mobile City- og Sprogguides, VIFIN
  • Det mobile sproglaboratorium, Integrationsministeriet
2003 Projekt ”CD-ROM til uddannelse i ernæring”, CARITAS.
2002 Projekt ”Netmidler”, UNI-C, Danmarks Edb Center for Forskning og Uddannelse
1999 Cd-rom’en ”Den tredje alder”, Heller Film.
1998 ”Projekt Danmark i bevægelse – for flygtninge og indvandrere” (Video og lærebog), Undervisningsministeriet, DR Undervisning, Københavns Amt
1997 ”Formidling af ægte samtale ved hjælp af informationsteknologi. Udvikling af en Cd-rom til indvandrerundervisningen.” Dansk Flygtningehjælps Sprogskole, Århus. Med støtte fra Undervisningsministeriet.
1995 Udvikling af Cd-i. Dansk bidrag til EU DELTA projekt COMPILE (Compact Disc Publishing for Interactive Language Learning). Et samarbejde mellem tre sprogskoler, Århus Amt og UNI-C.
1994 ”Fem mini-film”. Video og øvelsesmateriale udgivet på Special-Pædagogisk Forlag
1994 Cd-rom’en ”Se det er dansk”. Et samarbejde mellem tre sprogskoler, ÅrhusAmt og UNI-C. Udgivet på forlaget Munksgaard.
 

Comments are closed.