Bo-Kristensen, Mads. 2020. Plads til dannelse, kloge hænder & hoveder, i: Lemcke, S. & C. Agerby-Schultz (red). Lærer under designprocesser. Dafolo

Bo-Kristensen, Mads & Karen Helledi Wemmelund. 2017. Eleverne lærer, når skolen åbner sig. I: Karsten Vester (red)Virksomheder adopterer skoleklasse – et møde mellem virksomhedernes sociale ansvar og den åbne skole.

Bo-Kristensen, Mads. 2017. Digital dannelse, i: Belling, Lone, Bæredygtig dannelse – Skitser til en empatisk verden. Dafolo (s. 55-58).

Bo-Kristensen, Mads. 2016. Digital Dannelse og Den digitale skole 2016-20, i: Skolen i morgen. Tidsskrift for skoleledelse. nr. 1. Dafolo

Bo-Kristensen, Mads. 2013. Digitale medier i skolen – Brug elevernes kompetencer, i: Familiemagasinet, nr. 1 Kids and Media: Børkop (s. 10-11).

Bo-Kristensen, Mads. 2013. The Digital School and Its Competing Discourses nn: Conference proceedings: The Future of Education 2013.

Bo-Kristensen. 2012. Brug dine elevers digitale ressourcer, i: It & Undervisning

Hansen, Thomas Kryger & Mads Bo-Kristensn. 2012. ”Jagten på Arnestedet ” 3D sprog- og kulturlæring gennem computerspil og talegenkendelse, i Sprogfourm. Aarhus Universitetsforlag

Meyer, Bente & Mads Bo-Kristensen. 2012. The Digital School: Developing Teacher Competencies.

Bo-Kristensen, Mads. 2011. På Vej mod Den Digitale Skole: Hvilke strategiske refleksioner kræver it-kompetenceudvikling?,  E-ledelse (www.e-ledelse.net)  (12 sider) (Hent artiklen her)

Bo-Kristensen, Mads & Lisa Gjedde. 2011. Workplace mobile-assisted second language learning, in:  Innovation and Leadership in English Language Training, edited by Martha Pennington

Meyer, Bente & Mads Bo-Kristensen. 2011. Digitalising Schools – the challenge of building educational environments for the future, in: Conference proceedings: The Future of Education (hent her)

Bo-Kristensen, Mads. 2011. E-ledelse, anerkendelse, relation og læring – Perspektiver på fremtidens skoleledelse i Vejle Kommune, E-ledelse.net, www.e-ledelse.net (Hent artiklen her)

Bo-Kristensen, Mads. 2010. Pædagogisk e-ledelse på sprogcentre: Hvorfor skal ledelsen vide noget om det? I: Fokus, nr. 52, s. 4 – 9 (Fokus udgives af  Uddannelsesforbundet, sektionen for lærere i dansk som andetsprog). Hent tidsskriftet her

Gjedde, Lisa & Mads Bo-Kristensen. 2010. Challenges for mobile learning – designing for learner generated authenticity (Udgivelse i forbindelse med  mLearn 2010 – 9th World Conference on Mobile and Contextual Learning) (Hent indlægget her)

Bo-Kristensen, Mads. 2010. It-ledelse i uddannelse: Tre udfordringer, i: Stafetten. Ministeriet for Børn og Unge. (Læs her)

Bo-Kristensen, Mads. 2010. Pædagogisk e-ledelse på sprogcentre: Potentiale for gennemgribende pædagogisk innovation. E-ledelse.net, www.e-ledelse.net (Hent artiklen her)

Bo-Kristensen, Mads & Bent Laursen. 2010. Mobile-Assisted Training for Employees in Small and Medium Sized Enterprises, in Proceedings of 5th International Conference on ICT for Development, Education and Training. Lusaka, Zambia, 27. – 28. maj 2010 (Se abstract her)

Bo-Kristensen, Mads og Herluf Schelde. 2010. MobiSticks: Læring på stedet, i: Fokus, nr. 51 (Fokus udgives af FOKUS udgives af Uddannelsesforbundet, sektionen for lærere i dansk som andetsprog), s. 18-19 (Læs artiklen her)

Bo-Kristensen, Mads & Herluf Schelde. 2010. MobiSticks: Uformel mobil læring i hverdagen og på arbejde, I: Det Flyvende Tæppe (Nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne) nr. 15, s. 16-18 (tidsskriftet kan hentes her)

Bo-Kristensen, Mads, Niels Ole Ankerstjerne, Chresteria Neutzsky-Wulff og Herluf Schelde. 2009. Mobile City and Language Guides – New Links Between Formal and Informal Learning Environments, in:  Electronic Journal of E-learning

Bo-Kristensen, Mads, Niels Ole Ankerstjerne, Chresteria Neutzsky-Wulff og Herluf Schelde. 2009. Mobile city- og sprogguides, i: Læring og Medier, nr. 2. Se artiklen her

Bo-Kristensen, Mads 2009, E-læring, andetsprog og integration, i: Sprogforum, nr. 45

Meyer, Bente & Mads Bo-Kristensen. 2009. Designing location aware games for mobile language learning, in Villas, A. M. et al (eds.) Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education, Vol. 2. Badajos: Formatex, pp. 1086-1090 (Proceeding of the 5th Conference on Multimedia, Information Technology and Communication in Education, m-ICTE, April 22-24, 2009 in Lisbon, Spain). Læs her

Bo-Kristensen, Mads, Niels Ole Ankerstjerne, Chresteria Neutzsky-Wulff og Herluf Schelde. 2008. Mobile City and Language Guides – New Links Between Formal and Informal Learning Environments, in:  Remenyi, Dan (ed). Proceedings of the 7th European Conference on e-Learning, Agia Napa, Cypres. Reading: Academic Conferences Limited (Konference på Cypern)

Bo-Kristensen, Mads & Bente Meyer. 2008. “Transformations of the Language Laboratory”, in: Hansson, Thomas (ed.) Handbook of Research on Digital Information Technologies:Innovations, Methods, and Ethical Issues, Hersehey, USA: Information Science Reference,  p. 27-37

Bo-Kristensen, Mads. 2008. “When the Second Language Teacher Goes Online: Changes in Professional Identity”, in: Remenyi, Dan (ed). Proceedings of the 3rd International Conference on e-Learning, Cape Town, South Africa. Reading: Academic Conferences Limited, p. 27-32

Bo-Kristensen, Mads. 2008. ”Når andetsprogsunderviseren går online: Om ændringer i professionsidentitet”, i: Sprogforum, nr. 42

Kristensen, Kirsten, Anne-Charlotte Bo & Mads Bo-Kristensen. 2008. Mod til at forandre: En bog udgivet om Kurt Kristensen i forbindelse med hans 75 års fødselsdag. Århus: Forlaget Bo & Kristensen (Bogen købes gennem boghandel eller kan downloades i pdf (160 sider) via Kurt Kristensens hjemmeside – under “Min bog”)

Neergaard, Poul & Mads Bo-Kristensen (2007) ”En sprog – og uddannelsespolitisk dagsorden for dansk som andetsprog” i: Sprogforum, nr. 39,  DPUs Forlag: Kbh., 14-17

Bo-Kristensen, Mads. 2007. ”Nettet og mobilen – nye udfordringer af underviseres IT-praksis”. Fokus, nr. 41,  13-17 (FOKUS udgives af Uddannelsesforbundet, sektionen for lærere i dansk som andetsprog)

Bo-Kristensen, Mads & Bente Meyer. 2007. “Remediation and Educational Innovation: Transformations of the Language Laboratory”, In: Remenyi, Dan (ed). Proceedings of the 2nd International Conference on e-Learning, New York, USA. Reading: Academic Conferences Limited, p. 55-62. (Konfererence i New York)

Rybner, Lene & Mads Bo-Kristensen. 2006. ”Dansk på mobilen”, i: Sprogforum, nr. 37, Kbh: DPU

Bo-Kristensen, Mads. 2006. ”Det mobile sproglaboratorium”, i: Forum for fjernundervisning. Norsk Forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning: Oslo.

Bo-Kristensen, Mads & Herluf Schelde. 2006. ”Skriften på skærmen: Om underviserens kompetencer i online miljøer”, i: Sprogforum, nr. 37. Kbh.: DPU

Bo-Kristensen, Mads. 2006. ”Når voksne e-lærer”, i: Linqx. (internetbaseret tidsskrift om IKT og læring www.linqx.dk). Se artiklen her.

Bo-Kristensen, Mads. 2006. ”E-læring, sprog og Integration”, i: Sprog & Integration, nr. 2.    København: UC2, s. 16-19

Bo-Kristensen, Mads. 2006. “Content Development in Adult Second Language E-learning”, i: Remenyi, Dan. Proceedings of the International Conference on e-learning (University of Quebec at Montreal, Canada, 22-23 June 2006), Reading, UK: Academic Conferences Limited, s. 23-30.

Bo-Kristensen. Mads 2005. ”Vurdering af it-materialer – til dansk som andetsprog for voksne”, i: Sprogforum, nr. 35 Kbh.: Dpb, s. 9-19. Se artiklen her.

Bo-Kristensen, Kirsten & Mads Bo-Kristensen. 2005. Brug de pårørendes ressourcer, i Sygeplersken, nr. 26, s. 22-25.  Adgang til onlineudgave her

Bo-Kristensen, Mads. 2005. “A Proposal for a Multimedia Didactics in CALT and CALL”, in: Juel Henrichsen, Peter. CALL for the Nordic Languages: Tools and Methods for Computer Assisted Language Learning. Copenhagen Studies in Language, 30. Copenhagen: Samfundslitteratur, s. 189-197.

Bo-Kristensen, Mads. 2004. Multimediedidaktik i dansk som andetsprog for voksne: Bidrag til andetsprogsdidaktisk forankring af undervisningens multimediedidaktik. København: DPU (ph.d.-afhandling). Resumé og indholdsfortegnelse

Bo-Kristensen, Mads. 1997. Formidling af ægte samtale ved hjælp af informationsteknologi: Udvikling af CD-ROM til indvandrerundervisningen. Rapport for første fase. Århus: Dansk Flygtningehjæps Sprogskole (med støtte fra Undervisningsministeriet) (34 sider)

.
Medie- og multimedieudgivelser

Bo-Kristensen, Mads, Lene Rybner, Niels Ole Ankerstjerne & Thøger Johansen. 2007. Det mobile Sproglab. Vejle: VIFIN (en del af portalen www.dansk.nu . Med støtte fra Integrationsministeriet)

Mette Mølgård, Esther Heller & Mads Bo-Kristensen. 1999. Den tredje alder. København: Heller Film (Cd-rom til dansk som andetsprog) (se beskrivelse HER s. 20)

Bo-Kristensen, Mads, Lars 1994. Fem minifilm: Må – vil – kan– skal – gider. Herning:Special-pædagogisk forlag (DVD og øvehæfte til dansk som andetsprog)

Bo-Kristensen, Mads, Ingesman, Mads Vesterager Madsen  &  Herluf Schelde. 1994.  Se det er dansk. København: Munksgaard. (Cd-rom til dansk som andetsprog, inkl. 64 siders lærervejledning). Hen Installionsvejledning til nyere versioner af Windows.

Se også Projekter, som bl.a. omfatter digitale læremider, der er – eller er ved at blive – udgivet på nettet.
.

Linkedin artikler

.
Bløde teknologiers hårde virkelighed, udgivet 21. maj 2017  (boganmeldelse)

Fire kommuner bidrager til international skoleforskning og -udvikling, udgivet 1. maj 2017

21. århundredes kompetencer – førende i 2025, udgivet 4. marts 2017

Digital dannelse i skolen, udgivet 16. februar 2017

Ledelse af det 21. århundredes skole, udgivet 10. februar 2017

Kritisk tænkning i skolen, udgivet 28. januar 2017

Computational & design thinking i skolen, udgivet 18. januar 2017

Professionelle læringsfællesskaber i skolen, udgivet 15. januar 2017

Hvor stor er min skoles professionelle kapital?, udgivet 8. januar 2017

Lær af den private lektiehjælp, udgivet 29. december 2016

21. århundredes kompetencer på arbejdsmarkedet, udgivet 5. december 2016

Digital inklusion, udgivet 22. juni 2016

Coding Class i Vejle Kommune, 15. juni 2016

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *