IT ledernetværket

On 2. november 2015, in e-ledelse, by Mads Bo-Kristensen

Skolelederne i Vejle Kommune er gået sammen i netværk. De søger A.P. Møller Fonden om støtte til det, de kalder for “netværksbaseret kompetenceudvikling”. Initiativet bakkes op af bl.a. skolelederforeningen.

Se den lille film, som initiativtagerne har lavet ifm lanceringen af netværket:

 

Ledelse af IT i folkeskolen

On 11. september 2015, in e-ledelse, by Mads Bo-Kristensen

11. september mødtes tre skoleledere i Vejle Kommune med Aalborg Universitet om udvikling af uddannelse for ledere af IT i folkeskolen. Formålet var at undersøge en sådan uddannelses form og indhold i lyset af en lederpraksis, der dels skal målbasere undervisning og læring, dels skal være i front i en skole i konstant forandring (sådan som det også er beskrevet i Vejle Kommunes projekt “En skole i bevægelse”).

Uffe Carlsen, Thomas Østerlund Mortensen og Lance Luscombe drøftede denne dobbelte problemstilling med Professor Birgitte Holm Sørensen og Lektor Karin Levinsen, der havde taget toget til Vejle for at lytte til praktikernes erfaringer med ledelse af IT i hverdagen.

Et mastermodul i IT-ledelse i folkeskolen skal nu beskrives, sættes i forhold til bekendtgørelsen om den samlede masteruddannelse og skæres til, så modulet giver mest muligt mening for ledere på skolerne i Vejle og i andre kommuner. Forhåbentligt kan Aalborg Universitet udbyde modulet i efteråret 2016 i samarbejde med Vejle Kommune. På samme måde som de to partnere har udbudt andre mastermoduler om it-pædagogik.

 

Resiliens i skole og dagtilbud

On 31. august 2015, in 100 Resilient Cities, Triple Focus, by Mads Bo-Kristensen

Børn og unges følelsesmæssige, empatiske og systemiske kapaciteter. Også i en digital verden. Oplæg sammen med Anders Høgsbro Holm og Karin Vikær Hermansn. På Vejle Kommunes Innovationssommerskole 2015.

TF Spind

 

Fablab@schoolDK – Tre nye skoler

On 25. juni 2015, in FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Skibet Skole, Fælleshåbsskolen og Bredagerskolen bliver skoler i Fablab@schoolDK i Vejle Kommune. IFablab@schoolDK forvejen er Ungdomscenter Vejle, Novaskolen og Kirkebakke skolen med. De ”gamle” skoler indgår i kompetenceudvikling af lærere og pædagoger fra de ”nye” skoler.

Fablab@schoolDK er et pædagogisk udviklingsprojekt, der har designtænkning og digital fabrikation på dagsordenen. Skolerne opruster til en fremtid, hvor samarbejde, kompleks problemløsning, innovation og entreprenørskab går hånd i hånd med ”næste generations” teknologi (3D scanning, 3D printere, mikroelektronik, lettilgængelig programmering osv.).

Fablab@schoolDK er et samarbejde mellem Vejle, Silkeborg og Århus Kommuner samt Århus Universitet. Læs mere på projektets hjemmeside og dets Facebook side.

Yderligere:
FabLab@SchoolDK – Digital fabrikation, design tænkning og innovationsundervisning

 

Ottende juni holdt netværket ”Potentialer mødes” skoleårets sidste arrangement. Netværket havde sit første møde i februar og er nu vokset til 35 deltagere fra skolerne i Vejle Kommune.Per Guldbrandt

Denne gang var kokken, ”gastronauten” og idémanden Per Guldbrandt inviteret til at lave en workshop i en overraskende blanding af mad, videnskab, topgastronomi, kreativitet og snusfornuft. Som Per Guldbrandt siger: ”Mad er den bedste ramme om mødet, nye relationer og idéer”. Se billeder her.

Netværket ”Potentialer mødes” henvender sig til lærere, pædagoger og andre, der ønsker en anderledes platform for viden, relationer og projekter. Det er en platform, der går på tværs af skoler og fagområder.  Kompetencer synliggøres og bringes i spil på nye måder. De første spændende konkrete udvekslinger mellem skolerne er allerede i gang.

Netværket faciliteres af lærerne Yves Hensen (Skovagerskolen) og Rasmus Ullerup (Ungdomscenter Vejle). Hvis du vil høre mere om netværket og planerne for næste skoleår, så kontakt Rasmus (rasmusullerup@gmail.com) eller Yves (yveshensen@Gmail.com)

 

Den fleksible, flytbare legeplads

On 12. juni 2015, in Skole 2.0, by Mads Bo-Kristensen

Hvad er kravene til fremtidens legeplads? Fremtidens legeplads skal indbyde til både leg, bevægelse, læring og fællesskab.  Vi skal undgå, at nogle børn holder fra sig legepladsen, fordi den ikke er lavet til dem. Pædagoger og lærere skal se nye lege-, bevægelses-,udviklings- og læringsmuligheder i legepladsen.

Projekt- og netværksgruppen “Udearealer, ingen vil fra” interesserer sig for sådanne legepladser. Gruppen består af 7 skoler: 3 fra Skanderborg Kommune og 4 fra Vejle Kommune. Pædagoger, lærere og ledere udvikler udepædagogik og omsætter den i konkrete initiativer. Senest har gruppen kastet sig over udvikling af fremtidens legeplads.

9. juni var repræsentanter fra gruppen samlet til en dag sammen med tre legepladsfirmaer. Firmaerne skulle give hvert deres forslag til, hvordan fremtidens legeplads kan se ud. Elever var med til vurdere, hvilket af de tre forslag, der bedst møder skolernes krav.

Gruppen deler i forvejen viden om konkrete aktiviteter i deres udearealer. Hvorfor så ikke dele legepladsinstallationer og de aktiviteter, den enkelte skoles pædagoger, lærere og elever har udviklet? På den baggrund gav firmaerne deres bud på, hvordan fleksible, flytbare legepladsinstallationer kunne se ud.

Gruppen beslutter nu, hvilket af de tre forslag, den ønsker at forfølge og udvikle sammen med et legepladsfirma.
Deltagere i “Udearealer, ingen vil ind fra” er:

Fra Vejle Kommune: Mølholm Skole, Skibet Skole, Smidstrup-Skærup Skole og Gårsrslev Skole

Fra Skanderborg Kommune: Virring Skole, Herskindskolen og Stjærskolen

 

Fundraising og projektudvikling

On 1. juni 2015, in Fundraising, by Mads Bo-Kristensen

Uddannelse & Læring har i foråret arbeFunding Blue Markerjdet med nye principper
for fundraising. De blev præsenteret og drøftet på skoleledermøde 27. maj. Principperne har fokus dels på aktuelle temaer i Vejle Kommunes arbejde med skolereformen, dels på ændrede samarbejdsformer mellem skoler og forvaltning i projektudviklings- og ansøgningsprocessen.

Fonde giver mulighed for at søge midler til udviklingsprojekter, som skoler og forvaltning normalt ikke vil kunne sætte i gang. Ansøgningsprocessen har ofte været centralt styret. Erfaringer viser dog, at der skal langt mere lokal styring til for at sikre en stærk lokal forankring af projektudviklingen og ansøgningsprocessen. Forvaltningen skal derfor i højere grad facilitere end styre dette arbejde. Det er de involverede ressourcepersoner i forvaltningen er nu ved at blive klædt på til. Se oplæg om de nye principper og begrundelserne for dem her.

 

“Udearealer, ingen vil ind fra”

On 15. maj 2015, in Kompetenceudvikling, by Mads Bo-Kristensen

Udearealer”Udearealer, ingen vil ind fra” er projekt- og netværksdrevet kompetenceudvikling. Projektet er et samarbejde mellem syv skoler i Vejle og Skanderborg kommuner, hvor ledere, pædagoger og lærere i fællesskab udvikler ny udeskolepædagogik og fleksible, mobile ude-/legepladsinstallationer. Hensigten er at deltagerne kompetenceudvikles ved at undersøge og udvikle didaktikker og lavpraktiske installationer. En konsulent fra U&L faciliterer netværket, og deltagerne inviterer videnspersoner ind efter behov. Senest er University College Lillebælt blevet inviteret til at holde et oplæg på et 12/12 seminar (11.-12 maj) På seminaret deltager pædagogisk personale og ledere i fælles oplæg og workshops, men arbejder også sideløbende med hver deres blik på udviklingsopgaven. Lederne hjælper hinanden med temaets strategiske og økonomiske perspektiver, herunder konkrete fundraising muligheder.

Se artikel fra Vejle Amts Folkeblad 13.5.2015 Syv skoler deltager i fælles bevægelsesprojekt

Se fotos fra aktiviteter på seminaret 11.-12.5.2015

 

Fablab@SchoolDK konference 2015

On 10. maj 2015, in FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Dan Skjerning Fablab konf

Formand for BFU, Vejle, åbnede den årlige Fablab@schoolDK konference 30. april i Spinderihallerne. Konferencen var den anden i rækken med over 200 deltagere, internatonale oplæg og talere samt 17 workshops.  Se konferenceprogrammet her og få indtryk fra dagen på FaceBook

 

Vejle videndeler med STIL

On 17. april 2015, in Kompetenceudvikling, Videndeleruddannelsen, by Mads Bo-Kristensen

Vejle videndeler med Styrelsen for It og Læring (STIL) Vejle Kommunes Uddannelse & Læring underviser på Styrelsens ”Videndeleruddannelse”, hvor 75 medarbejdere lærer at indgå i videndelende relationer med deres målgrupper – herunder os kommuner.

 

Hensigten med videndeleruddannelsen er, at Styrelsens medarbejdere når deres målgrupper på nye måder. I ovenstående PowerPoint kan I se Uddannelse & Lærings oplæg for medarbejdere i Styrelsen på uddannelsens første dag. Uddannelse & Læring skal over det næste halve år vejlede grupper i Styrelsen i forhold til deres arbejde med konkrete cases om videndeling.
 

Carlton Arms Hotel – N.Y.

On 7. april 2015, in Skole 2.0, by Mads Bo-Kristensen

Carlton Arms Hotel

 

Dialogisk læsning på nye måder

On 14. marts 2015, in Dialogisk Læsning, Digitale børn, by Mads Bo-Kristensen

VIFIN og børnehaven Trekløveren leger litteraturen ind med digitale medier // Med en kombination af den fysiske bog, dialogisk læsning og digitale medier har VIFIN, Børnehaven Trekløveren og forfatteren, Trine Bjerre, skabt et koncept med teknikker, der er helt nye i Danmark.//  Se mere her og følg arbejdet med Oskar & Kæmpeaben Mathilde på bloggen Digitale Børn, et samarbejde mellem VIFIN og Tværfagligt Center for Børn & Unge i Vejle Kommune.

 

Dialogisk læsning

 

 

Triple Focus – på dansk

On 19. februar 2015, in Triple Focus, by Mads Bo-Kristensen

“Tredobbelt fokus – en ny tilgang til uddannelse og læring” // Enkel og læseværdig indføring PÅ DANSK af Lone Belling // Hent artiklen på Lones hjemmeside http://www.livoglederskab.dk/?Udgivelser

Tricyle

 

Tredobbelt fokus på læring

On 6. februar 2015, in Triple Focus, by Mads Bo-Kristensen

Spændende møde om Senge og Golemans Triple Focus – A New Approach to Education // Med Lone Belling (Liv & Lederskab), Anders Høgsbro Holm (Uddannelse & Læring, Vejle Kommune) og Karin Vikær Hermansen (Dagtilbud, Vejle Kommune).

Hensigten var at undersøge potentialerne i Triple Focus i forhold hver vores praksis // Vi mødes senere med kolleger om det samme // Hvem ved … måske kommer der et spændende projekt ud af det 🙂 // Protoyper måske? // Et tredobbelt fokus på læring og uddannelse.

 

Børn & Unge Topmøde 2015

On 1. februar 2015, in FabLab@SchoolDK, Næste gernations it, by Mads Bo-Kristensen

1800 deltagere i Børn & Unge Topmøde for politikere, embedsfolk og andre kunne 29. januar besøge Fablab@School i Aalborg Kultur- og Kongrescenter. Elever, lærere og labledere viste innovation, designtænkning og digital fabrikation I praksis.

Børne og unge topmøde

 

 

Næste generations it

On 26. januar 2015, in FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Holdt 21. januar  oplæg i London på The Royal Institution of Great Britain // Om FabLabSchool DK – og næste generations it” // For en stor håndfuld danskere på BETT Show 2015 // 400 deltager i Netværksaften med forskellige oplæg

Royal Institution of GB

 

Fablab@SchoolDK

On 8. januar 2015, in FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Præsentation og drøftelse af Fablab@schoolDK blandt konsulenter i Uddannelse & Læring i Vejle Kommune.

 

Seriously affects your brain

On 2. januar 2015, in Skole 2.0, by Mads Bo-Kristensen

Learning seriously affects your brain. Like red cabbage and relaxing vacation. Photo from Christmas preparations.

brain

 

 

 

Undringsdrevet innovation

On 29. november 2014, in Undringsdrevet innovation, by Mads Bo-Kristensen

Undringsdrevet innovation i Vejle Kommune er et aktionsforskningsprojekt om betydningen af evnen til at undre sig i innovationsprocesser. Projektet ledes af professor Finn Thorbjørn Hansen, Aalborg Universitet. Eva Sommer er Vejle Kommunes koordinator

socrates

Dette to-årige aktionsforskningsprojekt (2014-15) vil sammen med en række medarbejdergrupper i Vejle Kommune undersøge hvilken betydning evnen til at undre sig har for innovationsprocessen. Målet er at udvikle en særlig ”Vejle-Wonder-model” som kan anvendes og refereres til i udviklings- og innovationsprocesser i organisationen – og som en nyudvikling inden for offentlig innovation i Danmark som sådan!

Øvrige deltagere lige nu: Jens Brodersen, Ulla Laursen, Kirsten Dyrendal Zeberg, Lars Henrik Nielsen og Camilla Jørgensen.

Vi gik for alvor igang i august.

 

 

 

Celsius & Beyond

On 3. november 2014, in FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Studietur til Silicon Valley november 2014. Sammen med lærere, konsulenter og ledere fra Vejle, Silkeborg og Århus Kommune i projekt FabLab@SchoolDK. (Besøg Flemming Pouls Gieses blog med indtryk fra turen http://studietursf2014.blogspot.dk/)

Celsius & Beyond

Her er vi til kreativ, håndholdt fysikundervisning på skolen Celsius & Beyond i San Francisco. Jeg får sat ild i hånden. Sæbevand iblandet lightergas – og så en tændstik. Tak til Flemming  for fotoet)

 

FabLab@SchoolDK

On 13. september 2014, in FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Vejle, Silkeborg og Aarhus Kommune samt Aarhus Universitet er i partnerskab om forsknings- og udviklingsprojektet FabLab@SchoolDK. Læs kort artikel om projektet her

 

Fablab@schoolDK

 

100.000 hits

On 1. september 2014, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Synes lige, det skulle nævnes … Vejle Digitale Skoler har nu passeret 100.000 sidevisninger.

H.C. Andersen

 

Jeg var så heldig at blive inviteret til kreativ workshop om ny vision for Vejle Kommune. I foråret var vi 11 fra erhverv, kultur og kommune, der med Kresten Schultz-Jørgensen som mediator gav bud på temaer og konkret indhold til visionen. Byrådet vedtog onsdag ny vision for Vejle kommune. Der er bl.a. fokus på digital læring, forskning, uddannelse – og naturligvis Smart University. Se den ambitiøse vision her.

 

Vejle med vilje

 

 

Smart University – status og perspektiver

On 22. juni 2014, in Smart University, by Mads Bo-Kristensen

Jacob Knudsen og jeg præsenterede idéen bag og initiativer i Smart University Vejle. Det gjorde vi for kolleger og eksterne samarbejdspartnere på Vejle Kommunes InnovationsSommerskole i Spinderihallerne 18.-19. juni.

 

Mastermodul i Børne- og ungdomskultur

On 10. juni 2014, in Smart University, by Mads Bo-Kristensen

Smart University Vejle udbyder i efteråret et modul i masteruddannelsen Børne- og ungekultur – medier og æstetiske læreprocesser. Modulet udbydes i et samarbejde med Syddansk Universitet og har fokus på bibliotekarens formidling og  formidlingsroller. Den fysiske del uddannelsen foregår på Vejle Bibliotek.

Smart University Vejle

Kontakt Vejle Bibliotekerne for yderligere information om mastermodulet:

Lilli Mortensen, tlf. 2362 4190, lm@vejlebib.dk
Lone Knakkergaard, tlf. 2045 2359

Læs mere om modulet her

 

100 Resilient Cities

On 24. maj 2014, in 100 Resilient Cities, by Mads Bo-Kristensen

Vejle vil stå under vand om 50 år. Bl.a. derfor er byen udpeget som en af Rockfeller Foundations netværk “100 Resilient Cities”. Vejle får del i de 100 mio dollars, netværket skal bruge til at vise, hvordan fremtidens miljømæssige og sociale byudvikling kan se ud. Udover Vejle er de første 33 byer udpeget, herunder Rio de Janeiro, Rom, Durbarn, Los Angeles, New York og Ramala. Se mere på www.vifin.dk eller Vejle Digitale Skoler

resiliensSkybrud i Vejle 22. maj 2014.

Jeg lagde billedet på Facebook. En vittig kollega spurgte:

“Og du kom altså simpelthen igennem tunnellen på luftmadrassen, eller …?” Her måtte jeg give et ærligt svar: “Det tog lidt tid – mest fordi jeg forsøgte at være i tørvejr under paraplyen.”

 

Foredrag  om barrierer for IT-støttet undervisning og læring mandag d. 12. maj kl. 10 i FO-byen, Aarhus.

“Hvilke barrierer viser sig for brug af IT i undervisningen ? – med fokus på grundlæggende sprogundervisning og  specialundervisning” … og hvordan overkommer vi dem?

Barrier closed on the padlock

Arrangementet afholdes som del af et Nordplus projekt om brug af IT i FVU- og ordblindeundervisning. FO-Aarhus er med i projektet sammen med partnere fra Grønland, Island, Norge og Sverige, som også deltager i foredraget, der foregår på dansk.

 

 

Amongi – deling af video fra pædagogisk praksis

On 26. april 2014, in Skole 2.0, by Mads Bo-Kristensen

Er du interesseret i udvikling af community med deling af videoer fra lærer- og pædagog-praksis, så kontakt Nicolai Seest og Louise Hvid Jensen. Rigtig spændende projekt under udvikling.

 

On 14. april 2014, in Det Mobile Vejle, Smart City, by Mads Bo-Kristensen

2. april var der et netværksarrangement i Det Mobile Vejle. Deltagerne kom for at høre om og diskutere Big DATA og en smart brug af dem. Hvordan kan store mængder af data bruges til gavn for både borgere og virksomheder i en kommune som Vejle? Og hvordan sikrer man, at data arbejder for og ikke imod den enkelte borger og forbruger? Arrangementet skal ses i lyset af den Smart City-tænkning, som Vejle Kommune arbejder med sammen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Se mere om arrangementet her.

 
Oplæg ved Vinay Venkatraman fra Leapcraft innovation om, hvordan de udnytter
styrken af store datasæt og får helt nye indsigter i et område.

Se fotos af oplægsholderne her

 

Digitaliseringsprisen 2014

On 22. marts 2014, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Vejle Kommune vandt Digitaliseringsgsprisen 2014 med Vejle Digitale Skoler. Se hvorfor – klik her

Digitaliseringsprisen blev uddelt for 10. gang – og uddeles af Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner og repræsentanter for branchen til det fremmeste offentlige digitaliseringsprojekt i landet. Prisen har to kategorier. Vejle Digitale Skoler vandt “Velfærdsprisen” og Skat modtog “Effektiviseringsprisen” for projektet eSkat data. Læs mere om prisuddelingen i Musikhuset Aarhus her og om selv prisen her

 

Billedet herover: Repræsentanter for Vejle Kommune mødte op til prisuddelingen i Musikhuset  Århus. Det var Ulrik Johansen (Chef for digitalisering & analyse), Claus Svold (Direktør for Børne- og Ungeforvaltningen), Michael Eriksen (Kommunikations & Analysemedarbejder i Uddannelse & Læring), :-), Dan Skjerning (Formand for Børne- & Familieudvalget) og Christoffer Aagaard Melson (Næstformand i Børne- & Familieudvalget).

 Dan og Mads

 

ECEL 2014 i København

On 15. marts 2014, in Universitet, by Mads Bo-Kristensen

Vejle Digitale Skolers samarbejdspartner, Aalborg Universitet, er arrangør af European Conference on E-Learning 2014 Konferencen foregår i 30. – 31. oktober på Aalborg Universitets afdeling i København.

European Conference on E-Learning (ECEL)


Konferencen henvender sig til forskere og praktikere, der er optaget af forskning og udvikling af digital uddannelse og læring. Se konferencens temaer 
her, Praktisk infomation i forhold til almindelig deltagelse – klik her.

Aalborg Universitet og Vejle Kommune har samarbejdet om forskning i og udvikling af Den Digitale Skole 2011 – 15. Her skal fremhæves:

 

Rethinking Education

On 5. marts 2014, in Lifelong learning, by Mads Bo-Kristensen

“Lifelong learning requires moving away from highly structured schooling insitutions to instead act as consumers of a wide variety of learning experiences. Learners will need to develop the skills to judge the quality of learning venues and the kinds of social networks that provide quidance and advice”

Allan Collins & Richard Halvorson, 2009. Rethinking Education in the Age of Technology. 

 

Nomineret til Digitaliseringsprisen 2014

On 6. februar 2014, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Vejle Digitale Skoler er blevet nomineret til Digitaliseringsprisen 2014. Prisen har to kategorier: Velfærdsprisen og Effektiviseringsprisen. Vi er en af tre nominerede i kategorien Velfærdsprisen.

Vinderen vil blive annonceret på konferencen Offentlig digitalisering 2014 – på vej mod d-land, d. 19.-20. marts i Musikhuset Aarhus. Konferencen arrangeres af Dansk IT i samarbejde med KL, Danske Region, Digitaliseringsstyrelsen m.fl. Se pressemeddelse m.m. – klik her

 

Beskikket censor på Læreruddannelsen

On 26. januar 2014, in Læreruddannelsen, by Mads Bo-Kristensen

Er blevet beskikket censor ved Læreruddannelsens generelle og specialpædagogiske bachelorprojekter. For perioden 2014-18. Det ser jeg meget frem til 🙂

 

Digital uddannelse & læring

On 21. januar 2014, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Oplæg på “Smart onsdag” 22.1.2014, Spinderihallerne, Vejle

1. Folkeskolen 1814 – 2014
2. Vejle Digitale Skoler
3. Hvordan lærer vi med digitale medier?

 

VDS

Klik

 

 

 

 

Roskilde og Aalborg Universitet deltager i International Conference on E-learning 2014. Jørgen Lerche Nielsen (RUC) og Lars Birch Andreasen (AAU) deltager her i Smart Universtity Vejles mini-track om “Future Universities”.

 

 

Smart University Vejle

On 23. november 2013, in Smart City, Smart University, by Mads Bo-Kristensen

Smart City i øjenhøjde

On 23. november 2013, in Smart City, Smart University, by Mads Bo-Kristensen

Oplæg på KL Netværksdage 21.11.13 på Hotel Comwell i Kolding

 

Fremtidens Universitet tema på ICEL 2014

On 19. oktober 2013, in Smart University, by Mads Bo-Kristensen

The 9th International Conference on E-learning ICEL 2014 bliver holdt I  Valparaiso I Chile 26.-27. Juni.  Jeg er chair  for en mini track om  ”Future Universities”. Se call’et her – deadline for abstract 5. december

 


Jeg er blevet interesseret i fremtidens Universitet bl.a. gennem Vejle Kommunes arbejde med fremtidens by- og uddannelsesformer. Vi har  siden 2008 arbejdet med 
Det Mobile Vejle, der er et tværsektorielt netværk om mobil information, vejledning og læring. Senest har kommunen sat  fokus på “Smart City” som nye, virkelighedsnære måder at interagere med og mellem borgere. Vi er i den forbindelse med i et nationalt netværk på Initiativ af Aarhus Universitet og Ministeriet for By, Bolig og Landdisktrikter. Se mere på Smart Vejle

Noget af det, vi  er optaget af i Smart Vejle, er, hvordan vi  som landets 6. største kommune kan imødekomme det voksende pres på viden og kompetencer, vi vil opleve de kommende år. Derfor har vi oprettet  Smart University Vejle, der i første omgang henvender sig til kommunens forvaltninger og deres medarbejdere, men på sigt skal være et tilbud til kommunens borgere og ikke mindst virksomheder.

Hvordan kan vi  tænke fremtidens universitet i et landskab af traditionelle, virtuelle og hybride universiteter? “Smart University” er et fjerde bud og den smarte eller intelligente måde at lave fremtidens universitet på. Det er blandingen af det traditionelle og det virtuelle universitet i en hybrid, der går målrettet efter ikke blot uddannelse på nye måder, men også efter strategisk opbygning af viden og kompetencer i det fællesskab, som en kommune repræsenterer. 

 Send gerne linket til konference call’et til kolleger og kontakter. 

 

iPads i en skole i bevægelse

On 2. september 2013, in tablets, by Mads Bo-Kristensen

Oplæg for kommunale it-koordinatorer i Region Syddanmark

 

 

Universiteternes nye landskab

On 2. august 2013, in Smart University, by Mads Bo-Kristensen

Et landskab af traditionelle, virtuelle og hybride universiteter

Universiteter åbner dørene for stadig flere studerende og tilbyder helt nye uddannelser.  Uddannelse er i højere kurs end nogensinde før. Det private og offentlige arbejdsmarked er blevet mere videnstunge og efterspørger nye kompetencer.

 Det er helt afgørende for universiteter at forske i og udvikle organiserings- og læringsformer, der imødekommer de mange nye studerendes og aftagernes behov. Der tegner sig i disse år et billede af tre måder at organisere universitetsuddannelse på. Man kunne også sige tre slags universiteter:

  • Det traditionelle (fysiske) universitet
  • Det virtuelle universitet
  • Det hybride universitet (forskellige blandinger af tilstedeværelses- og onlineuddannelse)

Universiteterne er med disse tre måder at organisere deres uddannelser på optaget af begreber såsom deltagelse, motivation og læring for at sikre bedst muligt udbytte for de studerende og aftagerne. Hvad ved man i dag om muligheder og udfordringer i specifikke uddannelsesformer på universitetsniveau? Hvilke konkrete pædagogiske anbefalinger  giver undersøgelser af uddannelse og læring i landskabet af traditionelle, online og hybride universiteter anledning til? Det er spørgsmål, som bl.a. International Conference on E-Learning (ICEL), der i 2014, afholdes i Chile, stiller.

Smart University Vejle 

I Vejle Kommune søger vi at etablere et såkaldt Smart University. Det er et samarbejde mellem flere aktører, herunder VIFIN og Vejle Bibliotekerne.

VIFIN, der er et videnscenter under kommunens Uddannelse & Læring, arbejder med begrebet Smart City, herunder Smart People og Smart Learning. Det er i kølvandet på dette arbejde, at Smart University Vejle er opstået. I stedet for at etablere et fysisk universitet, inviteres  universiteter til at lægge uddannelse og forskning i kommunen. “Hvorfor bygge et fysisk universitet, når man kan udnytte eksisterende lokaliteter?” Der er fokus på uddannelse, hvis sigte er de studerendes praksisnærs, akademisk baserede læring.

De første uddannelsesforløb er gennemført i et samarbejde med Aalborg Universitet, der i et forskningsmiljø, herunder en masteruddannelse, er førende indenfor it og læring. De folkeskolelærere, der skal være spydspidser og lokale eksperter i kommunens undervisningstilbud for 12.000 elever, tager mastermoduler, der dels placeres på kommunens hovedbibliotek og i kommunens “Learning Lab”, dels placeres online. På Vejle Bibliotek vil der i efteråret være betjening  og vejledning af de studerende samt blive etableret særlige studiepladser og grupperum til dem, der ønsker det.

Man kan sige, at kommunen udnytter det hybride universitets muligheder med blandingen af tilstedeværelses- og onlineuddannelse. I stedet for, at tilstedeværelsesundervisningen foregår i Aalborg, ligger den i Vejle. De studerende og underviserne har kontakt til hinanden online  i forbindelse med opgaver og vejledning i mellemperioderne. 

Det uddannelsesstrategiske rationale bag Smart University Vejle er at imødekomme de kommende års stigende uddannelsesbehov i kommunen samt at give nuværende og kommende medarbejdere (i både offentlige og private stillinger) attraktive muligheder for at uddanne sig. Medarbejderne kan forblive tæt på deres arbejdsplads og hjem under deres uddannelse og skabe netværk på tværs af kommunen. Desuden er det tanken, at Smart University Vejles undervisere (når de er i byen) skal kunne lægge timer på Vejle Folkeuniversitet.

Flere universiteter har vist interesse for Vejle Kommunes fortolkning af Det hybride universitet. Ikke blot som en mulighed for at forlægge uddannelse, men også som genstand for forskning i en ny måde at lave universitet på. Københavns Universitet vil gøre Smart University Vejle (og undersøgelsen af dets potentialer) til en del af sit fokus (ved lektor Kjetil Sandvik).

 

Universitet i Vejle fortsætter

On 4. juli 2013, in Smart University, by Mads Bo-Kristensen

Se indlæg på Vejle Digitale Skoler

 

The Digital School and Its Competing Discourses

On 25. juni 2013, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Indlæg på konferencen The Future of Education 2013 i juni: The Digital School and Its Competing Discourses

 

 

The European Conference on Social Media

On 2. juni 2013, in Sociale medier, by Mads Bo-Kristensen

Jeg er blevet medlem af konference-komiteen for The European Conference on Social Media. ECEM 2014 afholdes i Brighton 10-11 juli 2014.

 

 

 

Universiteter lægger aktiviteter i Vejle

On 22. maj 2013, in Smart University, by Mads Bo-Kristensen

Den 14. maj 2013 besøgte studerende fra Syddansk Universitet Videncenter for Integration (VIFIN). Formålet var at etablere dialog mellem VIFIN og uddannelsen Interkulturel pædagogik. Mere konkret var målet med besøget at høre om udviklingsprojekter på VIFIN som kunne inspirere de studerendes egne projekter.

 

Thomas Kryger Hansen fortæller om DanskSimulatoren

Læs mere på her

Vejle sætter skub i sit samarbejde med universiteter.  Andre universiteter lægger aktiviteter i Vejle. Se omtale af Uddannelse & Lærings samarbejde med Aalborg Universitet om at udbyde modul i Masteruddannelse i IKT og Læring samt forskning i brugen af iPads i folkeskolen

 

 

Strategier for it-kompetenceudvikling

On 16. april 2013, in Det Digitale Gymnasium, by Mads Bo-Kristensen

Oplæg for københavnske gymnasier 18.4.2013

 

ToolCamp 2013

On 11. april 2013, in it-patruljer, by Mads Bo-Kristensen

Se YouTube videoen ToolCampl 2013 – for it-patruljer i Vejle Kommune. Tak til Walnut for produktionen af filmen.

Se omtale af dagen her

Når I ser den 4 minutter lange video, så overvej evt. spørgsmålene:

  • Hvad betyder det for elevernes engagement i skolen og dens udvikling at være med i en it-patrulje?
  • Hvad kan it-patruljer gøre for udviklingen af en it-kultur hos jer?
 

Forskning: Mine første 100 dage med iPad

On 25. marts 2013, in tablets, by Mads Bo-Kristensen

Klik på billedet og se invitationen til præsentationen af forskningsresultaterne 9. april 2013