Fab strategi

On 26. august 2016, in Den Digitale Skole 2016-20, FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

7 skoler i Vejle Kommune samlet 25.8.2016 om udvikling af strategi for Fablab@school på deres skoler. Enkel og funktionel tænkning udviklet af Katrine Holm Kanstrup – og designet af Cecilie Copeland Beksgaard.

Modellen er oprindelig en ‘oversættelse’ af Alexander Osterwalders Business Model Canvas – et ‘værktøj’ som Spinderihallerne i Vejle Kommunen underviser iværksættere i og mange virksomheder bruger til at lave forretningsstrategi. Den kan også bruges i entreprenørskabsundervisning.

Fab strategi model

 

 

15-20 % af den voksne befolkning risikerer at blive digitalt ekskluderede. Det er mange. Ca. en halv million.

Du skal have gode læse- og skrivefærdigheder for at kunne bruge nettet optimalt – ovenikøbet læse og skrive på helt nye måder. Kommuner laver online

digital inklusion i 21 århundrede
selvbetjeningsløsninger for at effektivisere og skabe bedre kvalitet. Den godt halve million voksne, der er i alvorlige læse- og skrivevanskeligheder, kan bare ikke udnytte løsningerne optimalt. Og har på den måde svært ved at være en del af det samfund, de lever i.

Hvordan skaber vi reel kvalitet for de mange, der ikke har digitale kompetencer til at fungere og handle som borgere i et samfund med stadig mere it?

Hvordan skaber vi god og langsigtet digital inklusion? Det kræver nye metoder, samarbejds- og kompetenceudviklingsformer i det offentlige.

… Og så kræver det ikke mindst en tidlig indsats i dagtilbud og skole, hvor vi frem mod 2020 skal have fokus på digital kompetence og dannelse i det 21. århundrede.

Børn og unge skal ikke bare kunne læse og skrive på nettet i fremtiden. De skal mestre det, OECD kalder det 21. århundredes kompetencer: 1) Kritisk tænkning, 2) kommunikation & samarbejde, 3)  design & innovation, 4) kompleks problemløsning, 5) teknologisk mestring og 6) digitalt medborgerskab.

Derfor har Vejle et samarbejde med Århus og Silkeborg Kommuner samt Aarhus Universitet om det, vi kalder Fablab@schoolDK. De tre kommuner arbejder på at uddanne lærere og pædagoger (og ledere!) til at arbejde med nye teknologier og tænke i, hvad der styrker alle elevers kritiske tænkning, kommunikations- & samarbejdsevne, design- og innovationstænkning, evne til at løse komplekse problemer, mestre teknologi og udvikle deres digitale medborgerskab.

Der har været meget fokus på “videnssamfundet”. At vores børn og unge skal blive gode til at indsamle, bearbejde, dele og skabe viden. Blive vidensarbejdere. Det skal de også, men de skal også lære at handle og skabe på nye måder i den fysiske verden. Med de nye værktøjer, der dukker op i de her år (3D printere, mikroelektronik, robotteknologi, kodning osv.). Det danske samfund har ikke bare brug for ”kloge hovederr”. Vi har i den grad også brug for ”kloge hænder”.

Vi skal sørge for, at ethvert barn og ungt menneske får mulighed for at udvikle det 21. århundredes kompetencer – enten med henblik på at udvikle et klogt hoved eller kloge hænder. Eller måske endda begge dele.

Videre drøftelser af digital inklusion på Vejle Kommunes Innovations Sommerskole 2016. På workshop 23. juni ved Vejle Chief Risilient Officer, Jonas Kroustrup, og Smart City Vejle koordinator, Johannes Engers Gregersen

 

Spændende debat på Folkemødet 2016. Godt gået af Cecilia Bonefeld-Dahl (Hovedbestyrelsesformand, It Branchen), Martin Exner (Coding Pirate initiativtager) m.fl. Hold dog fast i “digital dannelse” – lidt endnu … ” Digital dannelse handler om, at vores børn og unge bliver i stand til at begå sig læringsmæssigt,socialt og etisk” (Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-20). Styrk det 21. århundredes kompetencer i skolen: Kritisk tænkning, kommunikation & samarbejde, design & innovation, kompleks problemløsning, teknologisk mestring og digitalt medborgerskab (Ole Sejer Iversen og www.fablabatschool.dk)

 

Coding Class i Vejle Kommune

On 16. juni 2016, in 21. århundredes kompetencer, Kodning, by Mads Bo-Kristensen

Vejle og Københavns Kommuner samarbejder med IT-Branchen om kodning i skolen. I tilknytning til fag. Kodning kan være alt fra et enkelt, visuelt sprog til mere komplekse måder at skabe teknologiske processer i verden.


POLITIKEREN: Et perspektivrigt lokalt samarbejde med erhvervslivet. Eleverne lærer at blive kritisk konstruktive forbrugere og producenter af IT.

SKOLELEDEREN: Kodning kan på sigt blive en kulturteknik på linje med læsning, skrivning og regning.

Digital læring og dannelse i det 21. århundrede handler ikke bare om at forbruge IT, men også om at fremstille IT. Se mere om en pædagogisk tænkning i relation til kodning, digital fabrikation og microcomputing på fablabatschool.dk

Se mere om Coding Class

 

Professionel kapital

On 12. juni 2016, in Professionalitet, by Mads Bo-Kristensen

Andy Hargreaves og Michael Fullan (2016) Professionel Kapital: En forandring af undervisning på alle skoler. Dafolo

Sats på lærere og pædagogers professionelle kapital!  Dvs. personlig, social og beslutningskapital.

Professionel kapital

Hvad er professionel kapital?

Menneskelig kapital er den enkeltes talent, engagement, viden og færdigheder
Social kapital er mængden og kvaliteten af interaktioner og sociale relationer i gruppen.
Beslutningskapital er erfaring, dømmekraft og håndtering af kompleksitet.

 

Det Mobile Sproglab

On 29. maj 2016, in Universitet, by Mads Bo-Kristensen

25. maj 2016: Møde med Rektor & Co om brug af medier i Roskilde Universitets sprogprofil uddannelser – et tilbud til studerende om at kombinere bachelorstudiet med sprog- og kulturlæring (tysk, fransk, spansk).

Hvordan kan medier understøtte RUCs arbejde med sprogprofiler? Det handler ikke bare medier, det handler også om “didaktisk kreativitet” – som Hanne Leth Andersen udtrykker det.

 

Fablab@schoolDK lederworkshop

On 2. maj 2016, in FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Jette Hundahl Mikkelsen og jeg holdt workshop om ledelse af anden generations Digitale skole. På konferencen Fabalba@schoolDK 2016 – nye veje til samarbejde 28. april i Silkeborg.

Det 21. århundrede buldrer afsted. Ny teknologi, vi for få år siden ikke kunne forestille os, er nu en helt almindelig del af vores hverdag. Men hvordan indretter vi vores skoler og undervisning, så vores elever får de kompetencer, der er brug for i det 21. århundrede?

jette og mads

Den nyeste forskning viser, at vores elever får behov for at udvikle nye og tværfaglige kompetencer som:

– Kritisk tænkning
– Kommunikation og samarbejde
– Design, digital fabrikation og innovation
– Kompleks problemløsning
– Teknologisk mestring
– Digital medborgerskab

Hvis det skal lykkes, har vi brug for ny viden, hands-on, refleksion og dialog med samfundet omkring os.

Derfor inviterede FabLab@SCHOOLdk-konferencen til inspirerende keynotes og konkrete undervisningsworkshops med fokus på, hvordan både skoleundervisningen og virksomhedssamarbejde kan understøtte udviklingen.

Silkeborg, 28. april 2016.

 

Den Digitale Skole 2016-2020

On 30. marts 2016, in Den Digitale Skole 2016-20, by Mads Bo-Kristensen

21 skoler // 19 workshops // Temadag om Den Digitale Skole 2016-20 i Spinderihallerne i Vejle // Velkomst ved chef for Uddannelse & Læring, Anette Jensen og formand for BFU, Dan Skjerning // Keynotes ved AAU Professor Birgitte Holm Sørensen og Christian Mogensen, kender af Den digitale generation.

Invitation temadag marts 2016

 

Kommunale læringscentre i udkanten

On 21. februar 2016, in Smart University, by Mads Bo-Kristensen

SMART U VEJLE deltager i Videnssalonen: Uddannelse i udkanten – potentialerne i kommune læringscentre

Videnssalon

 

 

Designprocesser & Digital Fabrikation

On 14. februar 2016, in FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Intet mindre end mindeværdigt // Forrygende start på første hold af masterstuderende // 26 lærere og andre på mastermodulet Design Processer & Digital Fabrikation // Et stærkt samarbejde mellem Århus Universitet, Vejle, Silkeborg og Århus Kommune // I regi af Fablab@SchoolDK

design

 

Psykologisk RESILIENS

On 9. januar 2016, in 100 Resilient Cities, by Mads Bo-Kristensen

Psykologisk RESILIENS – Er du lærer, pædagog, leder eller andet på skolerne i Vejle Kommune? Så var dette måske noget for dig: Temamøde i Netværket Potentialer Mødes d. 29. februar.  Hent invitationen som PDF. Er du interesseret i at deltage i netværket, så kan kontakt netværksfacilitatorerne Rasmus Ullerup (Ungdomscenter Vejle) eller Yves Hensen (Skovagerskolen)

Potentialer feb 2016

 

Digital dannelse i det 21. århundrede

On 30. december 2015, in Skolen 2016-20, by Mads Bo-Kristensen

brain

Internettet, sociale medier og mobile teknologier er en integreret del af det samfund, børn og unge lever og kommer til at leve i. Nye teknologier og kombinationer af teknologier dukker hele tiden op. Der er konstant nye forbindelser mellem den fysiske og virtuelle virkelighed. Digitale fabrikationsteknologier udfordrer vores forståelse af, hvad læringsteknologier er og kan være. Nye, forenklede programmeringsværktøjer ser dagens lys. Datadrevet (datainformeret) læring og spilbaseret læring er temaer, vi vil se meget mere af på danske uddannelsesinstitutioner. It-i-alting eller allestedsnærværende it, herunder teknologi, vi har på kroppen, gør deres indtog forskellige steder i samfundet, og det er kun et spørgsmål om tid, inden vi for alvor skal forholde os til det i uddannelsesverdenen. Vi kender ikke de didaktiske muligheder, men vi bør være åbne for og se kritisk på, hvad denne udvikling repræsenterer i forhold til vores kerneopgave, nemlig elevernes læring

Der er flere betegnelser for den tid og det samfund, eleverne lever i: ”Det postmoderne samfund”, ”Det postindustrielle samfund” og ”Netværkssamfundet”. Vi bør være optaget af, hvordan skole i et samfund i konstant forandring kan skabe digitale læringsmiljøer, som giver skolens børn og unge de bedste læringsmuligheder samtidig med, at vi forbereder dem til et liv som borgere i et stadigt mere digitaliseret samfund.

Frem mod 2020 vil vi opleve, at kendte og nye teknologier bliver en endnu større del af vores fælles hverdag. Vi bør udnytte denne udvikling til gavn for børn og unges dannelse og uddannelse. Samtidig er vi nødt til at forholde os kritisk til, hvordan it kan og skal indgå i skolens hverdag. Skolens elever,  pædagogiske personale og samarbejdspartnere bør opleve, at it er en gennemtænkt og velbegrundet del af hverdagen. 

Elever, lærere og  pædagogers digitale dannelse bliver et kodeord de kommende år. Vi skal alle lære at træffe begrundede valg af teknologi i relation til vores personlige, sociale og faglige behov. For at kunne træffe sådanne valg, må vi have basale digitale kompetencer, men også en holdning om, at nødvendige, nye teknologier kan og skal læres. Vores læringsmiljøer må inspirere til, at hver enkelt (gerne i fællesskab med andre) tager initiativ til at lære at anvende nye teknologier, der tjener personlige, sociale og faglige behov. På denne måde udvider vi hver især og i fællesskab det repertoire af teknologier, der kan anvendes og deles mellem os i skolen. Endelig er det helt afgørende, at elever, lærere og pædagoger kan anvende it til at forny deres egne og skolens måder at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisnings- og læringsforløb på. It har for alvor givet os mulighed for at tilrettelægge undervisning og læring på anderledes, smartere, mere læringsrige måder. Denne mulighed skal elever, lærere og pædagoger hele tiden mindes om i den måde, skolen indretter sine læringsmiljøer på.   

Elever, lærere og pædagogers digitale dannelse skal ses i forhold til det 21. århundredes kompetencer: Kritisk tænkning, kommunikation og samarbejde, innovation, kompleks problemløsning, teknologisk mestring, digitalt medborgerskab.  Kompetencer (viden og færdigheder) og dannelse (værdier og valg) er her er helt nødvendige for, at vores børn og unge nu og i fremtiden kan engagere sig i et uddannelses-, arbejds- og fritidsliv.

 

Triple Focus – nu på dansk

On 13. december 2015, in 100 Resilient Cities, by Mads Bo-Kristensen

Nu på dansk – med inspiration fra workshops i Uddannelse & Læring i Vejle Kommune. Fokus på børn og unges følelsesmæssige, relationelle og systemiske kapaciteter som forudsætninger grundlag for resiliens  – og succes i uddannelse.

 

Triple fokus forside

 

 

IT ledernetværket

On 2. november 2015, in e-ledelse, by Mads Bo-Kristensen

Skolelederne i Vejle Kommune er gået sammen i netværk. De søger A.P. Møller Fonden om støtte til det, de kalder for “netværksbaseret kompetenceudvikling”. Initiativet bakkes op af bl.a. skolelederforeningen.

Se den lille film, som initiativtagerne har lavet ifm lanceringen af netværket:

 

Ledelse af IT i folkeskolen

On 11. september 2015, in e-ledelse, by Mads Bo-Kristensen

11. september mødtes tre skoleledere i Vejle Kommune med Aalborg Universitet om udvikling af uddannelse for ledere af IT i folkeskolen. Formålet var at undersøge en sådan uddannelses form og indhold i lyset af en lederpraksis, der dels skal målbasere undervisning og læring, dels skal være i front i en skole i konstant forandring (sådan som det også er beskrevet i Vejle Kommunes projekt “En skole i bevægelse”).

Uffe Carlsen, Thomas Østerlund Mortensen og Lance Luscombe drøftede denne dobbelte problemstilling med Professor Birgitte Holm Sørensen og Lektor Karin Levinsen, der havde taget toget til Vejle for at lytte til praktikernes erfaringer med ledelse af IT i hverdagen.

Et mastermodul i IT-ledelse i folkeskolen skal nu beskrives, sættes i forhold til bekendtgørelsen om den samlede masteruddannelse og skæres til, så modulet giver mest muligt mening for ledere på skolerne i Vejle og i andre kommuner. Forhåbentligt kan Aalborg Universitet udbyde modulet i efteråret 2016 i samarbejde med Vejle Kommune. På samme måde som de to partnere har udbudt andre mastermoduler om it-pædagogik.

 

Resiliens i skole og dagtilbud

On 31. august 2015, in 100 Resilient Cities, Triple Focus, by Mads Bo-Kristensen

Børn og unges følelsesmæssige, empatiske og systemiske kapaciteter. Også i en digital verden. Oplæg sammen med Anders Høgsbro Holm og Karin Vikær Hermansn. På Vejle Kommunes Innovationssommerskole 2015.

TF Spind

 

Fablab@schoolDK – Tre nye skoler

On 25. juni 2015, in FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Skibet Skole, Fælleshåbsskolen og Bredagerskolen bliver skoler i Fablab@schoolDK i Vejle Kommune. IFablab@schoolDK forvejen er Ungdomscenter Vejle, Novaskolen og Kirkebakke skolen med. De ”gamle” skoler indgår i kompetenceudvikling af lærere og pædagoger fra de ”nye” skoler.

Fablab@schoolDK er et pædagogisk udviklingsprojekt, der har designtænkning og digital fabrikation på dagsordenen. Skolerne opruster til en fremtid, hvor samarbejde, kompleks problemløsning, innovation og entreprenørskab går hånd i hånd med ”næste generations” teknologi (3D scanning, 3D printere, mikroelektronik, lettilgængelig programmering osv.).

Fablab@schoolDK er et samarbejde mellem Vejle, Silkeborg og Århus Kommuner samt Århus Universitet. Læs mere på projektets hjemmeside og dets Facebook side.

Yderligere:
FabLab@SchoolDK – Digital fabrikation, design tænkning og innovationsundervisning

 

Ottende juni holdt netværket ”Potentialer mødes” skoleårets sidste arrangement. Netværket havde sit første møde i februar og er nu vokset til 35 deltagere fra skolerne i Vejle Kommune.Per Guldbrandt

Denne gang var kokken, ”gastronauten” og idémanden Per Guldbrandt inviteret til at lave en workshop i en overraskende blanding af mad, videnskab, topgastronomi, kreativitet og snusfornuft. Som Per Guldbrandt siger: ”Mad er den bedste ramme om mødet, nye relationer og idéer”. Se billeder her.

Netværket ”Potentialer mødes” henvender sig til lærere, pædagoger og andre, der ønsker en anderledes platform for viden, relationer og projekter. Det er en platform, der går på tværs af skoler og fagområder.  Kompetencer synliggøres og bringes i spil på nye måder. De første spændende konkrete udvekslinger mellem skolerne er allerede i gang.

Netværket faciliteres af lærerne Yves Hensen (Skovagerskolen) og Rasmus Ullerup (Ungdomscenter Vejle). Hvis du vil høre mere om netværket og planerne for næste skoleår, så kontakt Rasmus (rasmusullerup@gmail.com) eller Yves (yveshensen@Gmail.com)

 

Den fleksible, flytbare legeplads

On 12. juni 2015, in Skole 2.0, by Mads Bo-Kristensen

Hvad er kravene til fremtidens legeplads? Fremtidens legeplads skal indbyde til både leg, bevægelse, læring og fællesskab.  Vi skal undgå, at nogle børn holder fra sig legepladsen, fordi den ikke er lavet til dem. Pædagoger og lærere skal se nye lege-, bevægelses-,udviklings- og læringsmuligheder i legepladsen.

Projekt- og netværksgruppen “Udearealer, ingen vil fra” interesserer sig for sådanne legepladser. Gruppen består af 7 skoler: 3 fra Skanderborg Kommune og 4 fra Vejle Kommune. Pædagoger, lærere og ledere udvikler udepædagogik og omsætter den i konkrete initiativer. Senest har gruppen kastet sig over udvikling af fremtidens legeplads.

9. juni var repræsentanter fra gruppen samlet til en dag sammen med tre legepladsfirmaer. Firmaerne skulle give hvert deres forslag til, hvordan fremtidens legeplads kan se ud. Elever var med til vurdere, hvilket af de tre forslag, der bedst møder skolernes krav.

Gruppen deler i forvejen viden om konkrete aktiviteter i deres udearealer. Hvorfor så ikke dele legepladsinstallationer og de aktiviteter, den enkelte skoles pædagoger, lærere og elever har udviklet? På den baggrund gav firmaerne deres bud på, hvordan fleksible, flytbare legepladsinstallationer kunne se ud.

Gruppen beslutter nu, hvilket af de tre forslag, den ønsker at forfølge og udvikle sammen med et legepladsfirma.
Deltagere i “Udearealer, ingen vil ind fra” er:

Fra Vejle Kommune: Mølholm Skole, Skibet Skole, Smidstrup-Skærup Skole og Gårsrslev Skole

Fra Skanderborg Kommune: Virring Skole, Herskindskolen og Stjærskolen

 

Fundraising og projektudvikling

On 1. juni 2015, in Fundraising, by Mads Bo-Kristensen

Uddannelse & Læring har i foråret arbeFunding Blue Markerjdet med nye principper
for fundraising. De blev præsenteret og drøftet på skoleledermøde 27. maj. Principperne har fokus dels på aktuelle temaer i Vejle Kommunes arbejde med skolereformen, dels på ændrede samarbejdsformer mellem skoler og forvaltning i projektudviklings- og ansøgningsprocessen.

Fonde giver mulighed for at søge midler til udviklingsprojekter, som skoler og forvaltning normalt ikke vil kunne sætte i gang. Ansøgningsprocessen har ofte været centralt styret. Erfaringer viser dog, at der skal langt mere lokal styring til for at sikre en stærk lokal forankring af projektudviklingen og ansøgningsprocessen. Forvaltningen skal derfor i højere grad facilitere end styre dette arbejde. Det er de involverede ressourcepersoner i forvaltningen er nu ved at blive klædt på til. Se oplæg om de nye principper og begrundelserne for dem her.

 

“Udearealer, ingen vil ind fra”

On 15. maj 2015, in Kompetenceudvikling, by Mads Bo-Kristensen

Udearealer”Udearealer, ingen vil ind fra” er projekt- og netværksdrevet kompetenceudvikling. Projektet er et samarbejde mellem syv skoler i Vejle og Skanderborg kommuner, hvor ledere, pædagoger og lærere i fællesskab udvikler ny udeskolepædagogik og fleksible, mobile ude-/legepladsinstallationer. Hensigten er at deltagerne kompetenceudvikles ved at undersøge og udvikle didaktikker og lavpraktiske installationer. En konsulent fra U&L faciliterer netværket, og deltagerne inviterer videnspersoner ind efter behov. Senest er University College Lillebælt blevet inviteret til at holde et oplæg på et 12/12 seminar (11.-12 maj) På seminaret deltager pædagogisk personale og ledere i fælles oplæg og workshops, men arbejder også sideløbende med hver deres blik på udviklingsopgaven. Lederne hjælper hinanden med temaets strategiske og økonomiske perspektiver, herunder konkrete fundraising muligheder.

Se artikel fra Vejle Amts Folkeblad 13.5.2015 Syv skoler deltager i fælles bevægelsesprojekt

Se fotos fra aktiviteter på seminaret 11.-12.5.2015

 

Fablab@SchoolDK konference 2015

On 10. maj 2015, in FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Dan Skjerning Fablab konf

Formand for BFU, Vejle, åbnede den årlige Fablab@schoolDK konference 30. april i Spinderihallerne. Konferencen var den anden i rækken med over 200 deltagere, internatonale oplæg og talere samt 17 workshops.  Se konferenceprogrammet her og få indtryk fra dagen på FaceBook

 

Vejle videndeler med STIL

On 17. april 2015, in Kompetenceudvikling, Videndeleruddannelsen, by Mads Bo-Kristensen

Vejle videndeler med Styrelsen for It og Læring (STIL) Vejle Kommunes Uddannelse & Læring underviser på Styrelsens ”Videndeleruddannelse”, hvor 75 medarbejdere lærer at indgå i videndelende relationer med deres målgrupper – herunder os kommuner.

 

Hensigten med videndeleruddannelsen er, at Styrelsens medarbejdere når deres målgrupper på nye måder. I ovenstående PowerPoint kan I se Uddannelse & Lærings oplæg for medarbejdere i Styrelsen på uddannelsens første dag. Uddannelse & Læring skal over det næste halve år vejlede grupper i Styrelsen i forhold til deres arbejde med konkrete cases om videndeling.
 

Carlton Arms Hotel – N.Y.

On 7. april 2015, in Skole 2.0, by Mads Bo-Kristensen

Carlton Arms Hotel

 

Dialogisk læsning på nye måder

On 14. marts 2015, in Dialogisk Læsning, Digitale børn, by Mads Bo-Kristensen

VIFIN og børnehaven Trekløveren leger litteraturen ind med digitale medier // Med en kombination af den fysiske bog, dialogisk læsning og digitale medier har VIFIN, Børnehaven Trekløveren og forfatteren, Trine Bjerre, skabt et koncept med teknikker, der er helt nye i Danmark.//  Se mere her og følg arbejdet med Oskar & Kæmpeaben Mathilde på bloggen Digitale Børn, et samarbejde mellem VIFIN og Tværfagligt Center for Børn & Unge i Vejle Kommune.

 

Dialogisk læsning

 

 

Triple Focus – på dansk

On 19. februar 2015, in Triple Focus, by Mads Bo-Kristensen

“Tredobbelt fokus – en ny tilgang til uddannelse og læring” // Enkel og læseværdig indføring PÅ DANSK af Lone Belling // Hent artiklen på Lones hjemmeside http://www.livoglederskab.dk/?Udgivelser

Tricyle

 

Tredobbelt fokus på læring

On 6. februar 2015, in Triple Focus, by Mads Bo-Kristensen

Spændende møde om Senge og Golemans Triple Focus – A New Approach to Education // Med Lone Belling (Liv & Lederskab), Anders Høgsbro Holm (Uddannelse & Læring, Vejle Kommune) og Karin Vikær Hermansen (Dagtilbud, Vejle Kommune).

Hensigten var at undersøge potentialerne i Triple Focus i forhold hver vores praksis // Vi mødes senere med kolleger om det samme // Hvem ved … måske kommer der et spændende projekt ud af det 🙂 // Protoyper måske? // Et tredobbelt fokus på læring og uddannelse.

 

Børn & Unge Topmøde 2015

On 1. februar 2015, in FabLab@SchoolDK, Næste gernations it, by Mads Bo-Kristensen

1800 deltagere i Børn & Unge Topmøde for politikere, embedsfolk og andre kunne 29. januar besøge Fablab@School i Aalborg Kultur- og Kongrescenter. Elever, lærere og labledere viste innovation, designtænkning og digital fabrikation I praksis.

Børne og unge topmøde

 

 

Næste generations it

On 26. januar 2015, in FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Holdt 21. januar  oplæg i London på The Royal Institution of Great Britain // Om FabLabSchool DK – og næste generations it” // For en stor håndfuld danskere på BETT Show 2015 // 400 deltager i Netværksaften med forskellige oplæg

Royal Institution of GB

 

Fablab@SchoolDK

On 8. januar 2015, in FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Præsentation og drøftelse af Fablab@schoolDK blandt konsulenter i Uddannelse & Læring i Vejle Kommune.

 

Seriously affects your brain

On 2. januar 2015, in Skole 2.0, by Mads Bo-Kristensen

Learning seriously affects your brain. Like red cabbage and relaxing vacation. Photo from Christmas preparations.

brain

 

 

 

Undringsdrevet innovation

On 29. november 2014, in Undringsdrevet innovation, by Mads Bo-Kristensen

Undringsdrevet innovation i Vejle Kommune er et aktionsforskningsprojekt om betydningen af evnen til at undre sig i innovationsprocesser. Projektet ledes af professor Finn Thorbjørn Hansen, Aalborg Universitet. Eva Sommer er Vejle Kommunes koordinator

socrates

Dette to-årige aktionsforskningsprojekt (2014-15) vil sammen med en række medarbejdergrupper i Vejle Kommune undersøge hvilken betydning evnen til at undre sig har for innovationsprocessen. Målet er at udvikle en særlig ”Vejle-Wonder-model” som kan anvendes og refereres til i udviklings- og innovationsprocesser i organisationen – og som en nyudvikling inden for offentlig innovation i Danmark som sådan!

Øvrige deltagere lige nu: Jens Brodersen, Ulla Laursen, Kirsten Dyrendal Zeberg, Lars Henrik Nielsen og Camilla Jørgensen.

Vi gik for alvor igang i august.

 

 

 

Celsius & Beyond

On 3. november 2014, in FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Studietur til Silicon Valley november 2014. Sammen med lærere, konsulenter og ledere fra Vejle, Silkeborg og Århus Kommune i projekt FabLab@SchoolDK. (Besøg Flemming Pouls Gieses blog med indtryk fra turen http://studietursf2014.blogspot.dk/)

Celsius & Beyond

Her er vi til kreativ, håndholdt fysikundervisning på skolen Celsius & Beyond i San Francisco. Jeg får sat ild i hånden. Sæbevand iblandet lightergas – og så en tændstik. Tak til Flemming  for fotoet)

 

FabLab@SchoolDK

On 13. september 2014, in FabLab@SchoolDK, by Mads Bo-Kristensen

Vejle, Silkeborg og Aarhus Kommune samt Aarhus Universitet er i partnerskab om forsknings- og udviklingsprojektet FabLab@SchoolDK. Læs kort artikel om projektet her

 

Fablab@schoolDK

 

100.000 hits

On 1. september 2014, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Synes lige, det skulle nævnes … Vejle Digitale Skoler har nu passeret 100.000 sidevisninger.

H.C. Andersen

 

Jeg var så heldig at blive inviteret til kreativ workshop om ny vision for Vejle Kommune. I foråret var vi 11 fra erhverv, kultur og kommune, der med Kresten Schultz-Jørgensen som mediator gav bud på temaer og konkret indhold til visionen. Byrådet vedtog onsdag ny vision for Vejle kommune. Der er bl.a. fokus på digital læring, forskning, uddannelse – og naturligvis Smart University. Se den ambitiøse vision her.

 

Vejle med vilje

 

 

Smart University – status og perspektiver

On 22. juni 2014, in Smart University, by Mads Bo-Kristensen

Jacob Knudsen og jeg præsenterede idéen bag og initiativer i Smart University Vejle. Det gjorde vi for kolleger og eksterne samarbejdspartnere på Vejle Kommunes InnovationsSommerskole i Spinderihallerne 18.-19. juni.

 

Mastermodul i Børne- og ungdomskultur

On 10. juni 2014, in Smart University, by Mads Bo-Kristensen

Smart University Vejle udbyder i efteråret et modul i masteruddannelsen Børne- og ungekultur – medier og æstetiske læreprocesser. Modulet udbydes i et samarbejde med Syddansk Universitet og har fokus på bibliotekarens formidling og  formidlingsroller. Den fysiske del uddannelsen foregår på Vejle Bibliotek.

Smart University Vejle

Kontakt Vejle Bibliotekerne for yderligere information om mastermodulet:

Lilli Mortensen, tlf. 2362 4190, lm@vejlebib.dk
Lone Knakkergaard, tlf. 2045 2359

Læs mere om modulet her

 

100 Resilient Cities

On 24. maj 2014, in 100 Resilient Cities, by Mads Bo-Kristensen

Vejle vil stå under vand om 50 år. Bl.a. derfor er byen udpeget som en af Rockfeller Foundations netværk “100 Resilient Cities”. Vejle får del i de 100 mio dollars, netværket skal bruge til at vise, hvordan fremtidens miljømæssige og sociale byudvikling kan se ud. Udover Vejle er de første 33 byer udpeget, herunder Rio de Janeiro, Rom, Durbarn, Los Angeles, New York og Ramala. Se mere på www.vifin.dk eller Vejle Digitale Skoler

resiliensSkybrud i Vejle 22. maj 2014.

Jeg lagde billedet på Facebook. En vittig kollega spurgte:

“Og du kom altså simpelthen igennem tunnellen på luftmadrassen, eller …?” Her måtte jeg give et ærligt svar: “Det tog lidt tid – mest fordi jeg forsøgte at være i tørvejr under paraplyen.”

 

Foredrag  om barrierer for IT-støttet undervisning og læring mandag d. 12. maj kl. 10 i FO-byen, Aarhus.

“Hvilke barrierer viser sig for brug af IT i undervisningen ? – med fokus på grundlæggende sprogundervisning og  specialundervisning” … og hvordan overkommer vi dem?

Barrier closed on the padlock

Arrangementet afholdes som del af et Nordplus projekt om brug af IT i FVU- og ordblindeundervisning. FO-Aarhus er med i projektet sammen med partnere fra Grønland, Island, Norge og Sverige, som også deltager i foredraget, der foregår på dansk.

 

 

Amongi – deling af video fra pædagogisk praksis

On 26. april 2014, in Skole 2.0, by Mads Bo-Kristensen

Er du interesseret i udvikling af community med deling af videoer fra lærer- og pædagog-praksis, så kontakt Nicolai Seest og Louise Hvid Jensen. Rigtig spændende projekt under udvikling.

 

On 14. april 2014, in Det Mobile Vejle, Smart City, by Mads Bo-Kristensen

2. april var der et netværksarrangement i Det Mobile Vejle. Deltagerne kom for at høre om og diskutere Big DATA og en smart brug af dem. Hvordan kan store mængder af data bruges til gavn for både borgere og virksomheder i en kommune som Vejle? Og hvordan sikrer man, at data arbejder for og ikke imod den enkelte borger og forbruger? Arrangementet skal ses i lyset af den Smart City-tænkning, som Vejle Kommune arbejder med sammen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Se mere om arrangementet her.

 
Oplæg ved Vinay Venkatraman fra Leapcraft innovation om, hvordan de udnytter
styrken af store datasæt og får helt nye indsigter i et område.

Se fotos af oplægsholderne her

 

Digitaliseringsprisen 2014

On 22. marts 2014, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Vejle Kommune vandt Digitaliseringsgsprisen 2014 med Vejle Digitale Skoler. Se hvorfor – klik her

Digitaliseringsprisen blev uddelt for 10. gang – og uddeles af Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner og repræsentanter for branchen til det fremmeste offentlige digitaliseringsprojekt i landet. Prisen har to kategorier. Vejle Digitale Skoler vandt “Velfærdsprisen” og Skat modtog “Effektiviseringsprisen” for projektet eSkat data. Læs mere om prisuddelingen i Musikhuset Aarhus her og om selv prisen her

 

Billedet herover: Repræsentanter for Vejle Kommune mødte op til prisuddelingen i Musikhuset  Århus. Det var Ulrik Johansen (Chef for digitalisering & analyse), Claus Svold (Direktør for Børne- og Ungeforvaltningen), Michael Eriksen (Kommunikations & Analysemedarbejder i Uddannelse & Læring), :-), Dan Skjerning (Formand for Børne- & Familieudvalget) og Christoffer Aagaard Melson (Næstformand i Børne- & Familieudvalget).

 Dan og Mads

 

ECEL 2014 i København

On 15. marts 2014, in Universitet, by Mads Bo-Kristensen

Vejle Digitale Skolers samarbejdspartner, Aalborg Universitet, er arrangør af European Conference on E-Learning 2014 Konferencen foregår i 30. – 31. oktober på Aalborg Universitets afdeling i København.

European Conference on E-Learning (ECEL)


Konferencen henvender sig til forskere og praktikere, der er optaget af forskning og udvikling af digital uddannelse og læring. Se konferencens temaer 
her, Praktisk infomation i forhold til almindelig deltagelse – klik her.

Aalborg Universitet og Vejle Kommune har samarbejdet om forskning i og udvikling af Den Digitale Skole 2011 – 15. Her skal fremhæves:

 

Rethinking Education

On 5. marts 2014, in Lifelong learning, by Mads Bo-Kristensen

“Lifelong learning requires moving away from highly structured schooling insitutions to instead act as consumers of a wide variety of learning experiences. Learners will need to develop the skills to judge the quality of learning venues and the kinds of social networks that provide quidance and advice”

Allan Collins & Richard Halvorson, 2009. Rethinking Education in the Age of Technology. 

 

Nomineret til Digitaliseringsprisen 2014

On 6. februar 2014, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Vejle Digitale Skoler er blevet nomineret til Digitaliseringsprisen 2014. Prisen har to kategorier: Velfærdsprisen og Effektiviseringsprisen. Vi er en af tre nominerede i kategorien Velfærdsprisen.

Vinderen vil blive annonceret på konferencen Offentlig digitalisering 2014 – på vej mod d-land, d. 19.-20. marts i Musikhuset Aarhus. Konferencen arrangeres af Dansk IT i samarbejde med KL, Danske Region, Digitaliseringsstyrelsen m.fl. Se pressemeddelse m.m. – klik her

 

Beskikket censor på Læreruddannelsen

On 26. januar 2014, in Læreruddannelsen, by Mads Bo-Kristensen

Er blevet beskikket censor ved Læreruddannelsens generelle og specialpædagogiske bachelorprojekter. For perioden 2014-18. Det ser jeg meget frem til 🙂