Digital uddannelse & læring

On 21. januar 2014, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Oplæg på “Smart onsdag” 22.1.2014, Spinderihallerne, Vejle

1. Folkeskolen 1814 – 2014
2. Vejle Digitale Skoler
3. Hvordan lærer vi med digitale medier?

 

VDS

Klik

 

 

 

 

Roskilde og Aalborg Universitet deltager i International Conference on E-learning 2014. Jørgen Lerche Nielsen (RUC) og Lars Birch Andreasen (AAU) deltager her i Smart Universtity Vejles mini-track om “Future Universities”.

 

 

Smart University Vejle

On 23. november 2013, in Smart City, Smart University, by Mads Bo-Kristensen

Smart City i øjenhøjde

On 23. november 2013, in Smart City, Smart University, by Mads Bo-Kristensen

Oplæg på KL Netværksdage 21.11.13 på Hotel Comwell i Kolding

 

Fremtidens Universitet tema på ICEL 2014

On 19. oktober 2013, in Smart University, by Mads Bo-Kristensen

The 9th International Conference on E-learning ICEL 2014 bliver holdt I  Valparaiso I Chile 26.-27. Juni.  Jeg er chair  for en mini track om  ”Future Universities”. Se call’et her – deadline for abstract 5. december

 


Jeg er blevet interesseret i fremtidens Universitet bl.a. gennem Vejle Kommunes arbejde med fremtidens by- og uddannelsesformer. Vi har  siden 2008 arbejdet med 
Det Mobile Vejle, der er et tværsektorielt netværk om mobil information, vejledning og læring. Senest har kommunen sat  fokus på “Smart City” som nye, virkelighedsnære måder at interagere med og mellem borgere. Vi er i den forbindelse med i et nationalt netværk på Initiativ af Aarhus Universitet og Ministeriet for By, Bolig og Landdisktrikter. Se mere på Smart Vejle

Noget af det, vi  er optaget af i Smart Vejle, er, hvordan vi  som landets 6. største kommune kan imødekomme det voksende pres på viden og kompetencer, vi vil opleve de kommende år. Derfor har vi oprettet  Smart University Vejle, der i første omgang henvender sig til kommunens forvaltninger og deres medarbejdere, men på sigt skal være et tilbud til kommunens borgere og ikke mindst virksomheder.

Hvordan kan vi  tænke fremtidens universitet i et landskab af traditionelle, virtuelle og hybride universiteter? “Smart University” er et fjerde bud og den smarte eller intelligente måde at lave fremtidens universitet på. Det er blandingen af det traditionelle og det virtuelle universitet i en hybrid, der går målrettet efter ikke blot uddannelse på nye måder, men også efter strategisk opbygning af viden og kompetencer i det fællesskab, som en kommune repræsenterer. 

 Send gerne linket til konference call’et til kolleger og kontakter. 

 

iPads i en skole i bevægelse

On 2. september 2013, in tablets, by Mads Bo-Kristensen

Oplæg for kommunale it-koordinatorer i Region Syddanmark

 

 

Universiteternes nye landskab

On 2. august 2013, in Smart University, by Mads Bo-Kristensen

Et landskab af traditionelle, virtuelle og hybride universiteter

Universiteter åbner dørene for stadig flere studerende og tilbyder helt nye uddannelser.  Uddannelse er i højere kurs end nogensinde før. Det private og offentlige arbejdsmarked er blevet mere videnstunge og efterspørger nye kompetencer.

 Det er helt afgørende for universiteter at forske i og udvikle organiserings- og læringsformer, der imødekommer de mange nye studerendes og aftagernes behov. Der tegner sig i disse år et billede af tre måder at organisere universitetsuddannelse på. Man kunne også sige tre slags universiteter:

  • Det traditionelle (fysiske) universitet
  • Det virtuelle universitet
  • Det hybride universitet (forskellige blandinger af tilstedeværelses- og onlineuddannelse)

Universiteterne er med disse tre måder at organisere deres uddannelser på optaget af begreber såsom deltagelse, motivation og læring for at sikre bedst muligt udbytte for de studerende og aftagerne. Hvad ved man i dag om muligheder og udfordringer i specifikke uddannelsesformer på universitetsniveau? Hvilke konkrete pædagogiske anbefalinger  giver undersøgelser af uddannelse og læring i landskabet af traditionelle, online og hybride universiteter anledning til? Det er spørgsmål, som bl.a. International Conference on E-Learning (ICEL), der i 2014, afholdes i Chile, stiller.

Smart University Vejle 

I Vejle Kommune søger vi at etablere et såkaldt Smart University. Det er et samarbejde mellem flere aktører, herunder VIFIN og Vejle Bibliotekerne.

VIFIN, der er et videnscenter under kommunens Uddannelse & Læring, arbejder med begrebet Smart City, herunder Smart People og Smart Learning. Det er i kølvandet på dette arbejde, at Smart University Vejle er opstået. I stedet for at etablere et fysisk universitet, inviteres  universiteter til at lægge uddannelse og forskning i kommunen. “Hvorfor bygge et fysisk universitet, når man kan udnytte eksisterende lokaliteter?” Der er fokus på uddannelse, hvis sigte er de studerendes praksisnærs, akademisk baserede læring.

De første uddannelsesforløb er gennemført i et samarbejde med Aalborg Universitet, der i et forskningsmiljø, herunder en masteruddannelse, er førende indenfor it og læring. De folkeskolelærere, der skal være spydspidser og lokale eksperter i kommunens undervisningstilbud for 12.000 elever, tager mastermoduler, der dels placeres på kommunens hovedbibliotek og i kommunens “Learning Lab”, dels placeres online. På Vejle Bibliotek vil der i efteråret være betjening  og vejledning af de studerende samt blive etableret særlige studiepladser og grupperum til dem, der ønsker det.

Man kan sige, at kommunen udnytter det hybride universitets muligheder med blandingen af tilstedeværelses- og onlineuddannelse. I stedet for, at tilstedeværelsesundervisningen foregår i Aalborg, ligger den i Vejle. De studerende og underviserne har kontakt til hinanden online  i forbindelse med opgaver og vejledning i mellemperioderne. 

Det uddannelsesstrategiske rationale bag Smart University Vejle er at imødekomme de kommende års stigende uddannelsesbehov i kommunen samt at give nuværende og kommende medarbejdere (i både offentlige og private stillinger) attraktive muligheder for at uddanne sig. Medarbejderne kan forblive tæt på deres arbejdsplads og hjem under deres uddannelse og skabe netværk på tværs af kommunen. Desuden er det tanken, at Smart University Vejles undervisere (når de er i byen) skal kunne lægge timer på Vejle Folkeuniversitet.

Flere universiteter har vist interesse for Vejle Kommunes fortolkning af Det hybride universitet. Ikke blot som en mulighed for at forlægge uddannelse, men også som genstand for forskning i en ny måde at lave universitet på. Københavns Universitet vil gøre Smart University Vejle (og undersøgelsen af dets potentialer) til en del af sit fokus (ved lektor Kjetil Sandvik).

 

Universitet i Vejle fortsætter

On 4. juli 2013, in Smart University, by Mads Bo-Kristensen

Se indlæg på Vejle Digitale Skoler

 

The Digital School and Its Competing Discourses

On 25. juni 2013, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Indlæg på konferencen The Future of Education 2013 i juni: The Digital School and Its Competing Discourses

 

 

The European Conference on Social Media

On 2. juni 2013, in Sociale medier, by Mads Bo-Kristensen

Jeg er blevet medlem af konference-komiteen for The European Conference on Social Media. ECEM 2014 afholdes i Brighton 10-11 juli 2014.

 

 

 

Universiteter lægger aktiviteter i Vejle

On 22. maj 2013, in Smart University, by Mads Bo-Kristensen

Den 14. maj 2013 besøgte studerende fra Syddansk Universitet Videncenter for Integration (VIFIN). Formålet var at etablere dialog mellem VIFIN og uddannelsen Interkulturel pædagogik. Mere konkret var målet med besøget at høre om udviklingsprojekter på VIFIN som kunne inspirere de studerendes egne projekter.

 

Thomas Kryger Hansen fortæller om DanskSimulatoren

Læs mere på her

Vejle sætter skub i sit samarbejde med universiteter.  Andre universiteter lægger aktiviteter i Vejle. Se omtale af Uddannelse & Lærings samarbejde med Aalborg Universitet om at udbyde modul i Masteruddannelse i IKT og Læring samt forskning i brugen af iPads i folkeskolen

 

 

Strategier for it-kompetenceudvikling

On 16. april 2013, in Det Digitale Gymnasium, by Mads Bo-Kristensen

Oplæg for københavnske gymnasier 18.4.2013

 

ToolCamp 2013

On 11. april 2013, in it-patruljer, by Mads Bo-Kristensen

Se YouTube videoen ToolCampl 2013 – for it-patruljer i Vejle Kommune. Tak til Walnut for produktionen af filmen.

Se omtale af dagen her

Når I ser den 4 minutter lange video, så overvej evt. spørgsmålene:

  • Hvad betyder det for elevernes engagement i skolen og dens udvikling at være med i en it-patrulje?
  • Hvad kan it-patruljer gøre for udviklingen af en it-kultur hos jer?
 

Forskning: Mine første 100 dage med iPad

On 25. marts 2013, in tablets, by Mads Bo-Kristensen

Klik på billedet og se invitationen til præsentationen af forskningsresultaterne 9. april 2013

 

 

It-ledelse – på vej mod den digitale skole

On 25. februar 2013, in Kompetenceudvikling, by Mads Bo-Kristensen

Oplæg på Hotel Nyborg Strand 26.2.13 for skoleledere og it-vejledere i Foreningen af Kristne Friskoler.

Oplæg: It-ledelse – på  vej mod den digitale skole. Hvilke strategiske overvejelser kræver it-kompetenceudvikling?

Artikel: Klik her

Yderligere litteratur: Klik her

 

På vej mod Universitet i Vejle?

On 17. februar 2013, in Universitet, by Mads Bo-Kristensen

Vejle Kommune, nærmere bestemt Uddannelse & Læring, udbyder i samarbejde med Aalborg Universitet nu et mastermodul målrettet kommunens folkeskolelærere. Læs hele pressemeddelsen her

 

Tagged with:
 

KL Skolerigsdag 2013

On 4. februar 2013, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Deltog med oplæg. Se mere her

 

Webinar om e-ledelse på skoler og i daginstitutioner

On 21. januar 2013, in e-ledelse, by Mads Bo-Kristensen

Se mere her

 

Temadag “Den Digitale Skole”

On 17. november 2012, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Uddannelse & Læring i Vejle Kommune laver 19.11.12 temadag for skoleledere, it-vejledere og læringscentermedarbejdere. Læs mere om dagen på Vejle Digitale Skoler

 

Digital strategi i praksis

On 30. oktober 2012, in e-ledelse, by Mads Bo-Kristensen

Fleksibel kompetenceudvikling

On 21. oktober 2012, in Fleksibel kompetenceudvikling, by Mads Bo-Kristensen

Skolers lærere og pædagoger skal selv bestemme. Hvordan laver vi fleksibel kompetenceudvikling til gavn for personale og institution. Se enkelte overvejelser her

 

E-ledelse i Gymnasiet

On 6. oktober 2012, in Skole 2.0, by Mads Bo-Kristensen

Jeg deltog som underviser på kurser “E-ledelse i Gymnasiet” 1. og 2. oktober for 13 skolers rektorer samt ledere og undervisere med ansvar i forhold til udarbejdelse af skolens it-strategi og implementering af it.

Se evt. program og oplæg

 

 

Dansksimulatoren i TV 2 nyhederne

On 27. september 2012, in Det Digitale Sprogcenter, by Mads Bo-Kristensen

Dansksimulatoren, som VIFIN, har stået for udvikling af var i TV2 Nyhederne 26.9.12. Find linket til indslaget her

 

Mobil fremtid & Digital modenhed

On 25. august 2012, in Læring i vidensamfundet, by Mads Bo-Kristensen

Indlæg på afsluttende konference i projektet “Mobil Efteruddannelse”:  Et kig ind i fremtiden

Oplæg i B&U forvaltningen, Vejle Kommune: Digital modenhed i kommunerne

 

iPads i en Skole i Bevægelse

On 22. juni 2012, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

23. august uddeles iPads til 7. klasse på Midtbyskolen i Vejle. Det sker som led i forsknings- og udviklingsprojektet “iPads i en skole i bevægelse: Mine første 100 dage med iPad”.

 

Midtbyskolen gør sig klar til 23. august

Læs mere på Vejle Digitale Skoler

Læs mere om anvendelse af tablets i Vejle Kommune – se omtalen af netværksmødet i Det Mobile Vejle 7. juni.

 

Det Mobile Vejle inspirerer Region Midt

On 13. maj 2012, in Det Mobile Vejle, by Mads Bo-Kristensen

Det Mobile Vejle inspirerer dannelse af forum i Region Midtjylland. Læs mere

 

Det Mobile Vejle 2012

On 17. april 2012, in Det Mobile Vejle, by Mads Bo-Kristensen

I 2012 afholdes Det Mobile Vejles netværksmøder i Spinderihallerne. Stadig flere virksomheder melder sig ind i netværket.
Klik billedet og se flere

 

Se mere på Det Mobile Vejles blog

 

Det Digitale Sprogcenter

On 27. marts 2012, in Det Digitale Sprogcenter, by Mads Bo-Kristensen

Se oplæg på Hellerup Sprogcenter

Tak til Claes for billedet 🙂

 

Learning Lab

On 16. marts 2012, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Learning Lab er et nyt tilbud til lærere, elever og skoleledere i Vejle Kommune. Det er et sted, hvor ny it og nye medier er i fokus. Her kan lærere, elever og ledere hente inspiration til arbejdet med Den Digitale Skole.

Se de første 10 workshops

 

 

 

Skoleteknologisk netværk i Vejle

On 27. februar 2012, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Uddannelse & Læring deltager i Skoleteknologisk netværk. I den forbindelse besøgte netværkets koordinator og projektudvikler Steen Harder Ulrichsen Vejle 27. februar. Ulrich havde taget sin kollega, Lykke Brogaard Bertel, med. Lykke vil den kommende tid sætte fokus på udviklingsprojekter, seminarer og workshops på skoleområdet.

Læs mere her

 

Digitale medier, leg og læring

On 14. februar 2012, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Den 9. februar afholdt projekt Kids n’ Tweens et stort symposium i Spinderihallerne. Det var en koncentreret dag med ny viden om børn og unges mediekultur – herunder konkret inspiration til, hvordan man kan inddrage børn i udviklingsprocessen. Læs mere om dagen på på Vejle Digitale Skoler

 

 

Det Digitale Afrika

On 29. januar 2012, in Skole 2.0, by Mads Bo-Kristensen

I Østafrika er der de senere år foregået en revolution på det digitale område.

Udviklingen går hurtigt og skal ses i forhold til, at det hidtil er gået  rigtig godt økonomisk for Afrika som helhed, hvor væksten årligt har været på over fem procent. Læs mere på Kurt Kristensens hjemmeside

Se evt. også indlægget om Konferencen E-Learning Africa

 

Velfærdens Innovationsdag 2012

On 17. januar 2012, in Skole 2.0, by Mads Bo-Kristensen

Mandag Morgen holder Velfærdens Innovationsdag 2012 i Øksnehallen i København. Skolen i Bevægelse er med.

 

 

Praksisnær digital kompetenceudvikling

On 1. januar 2012, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Smugkig bloggen Digital kompetenceudvikling, der har fokus på praksisnær kompetenceudvikling på folkeskolerne i Vejle Kommune. Bloggen er færdig til lancering 5. januar.

Stor tak til grafisk designer Camilla S. Reenberg, VIFIN, for det flotte design.

 

Mobile iværksættere

On 15. december 2011, in Det Mobile Vejle, Skole 2.0, by Mads Bo-Kristensen

 

3D-sprogsimulator

On 27. november 2011, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Se indlægget Kong Harald Blåtand vakt til live! på sitet Vejle Digitale Skoler. Der kan også  traileren til 3D-sprogspillet, som Thomas Kryger Hansen, VIFIN, er projektleder på.

Thomas Kryger Hansen

 

Uddannelsesforum 2011

On 14. november 2011, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen
 

Digital didaktik & kultur

On 3. november 2011, in Digital didaktik & kultur, by Mads Bo-Kristensen

Oplæg på seminar for 70 medarbejdere på Aalborg Tekniske Gymnasium 4.11.2011.

Hent oplægget her

“It gøres ofte for svært – derfor sker der for lidt. Er det også derfor, det er så vanskeligt at skabe en lærerig digital kultur? Oplægget giver et bud på en kerne i digital didaktik og kultur. Og hvad en sådan kerne og tænkning kunne betyde i en undervisers hverdag i 2011. Jeg trækker på mine 20 års erfaringer med pædagogiske digitaliseringer på uddannelsesinstitutioner. Formen bliver en vekselvirkning mellem oplæg og diskussioner.

Hvis I har en mobil med dataforbindelse eller en bærbar, så tag dem med. Altså, hvis I ser muligheder i undervejs at gå på opdagelse i de sites og applikationer, jeg inddrager.”

 

Ordblinde og it-konferencen 2011

On 2. november 2011, in Det Mobile Vejle, by Mads Bo-Kristensen

Indlæg på Orblinde og it-konference på Hotel Comwell i Kolding. Om MobiSticks.dk, som er fremstillet af partnere i Det Mobile Vejle.

Se indlægget her Se programmet her.

 

Digital Uddannelse og Læring

On 26. oktober 2011, in Skole 2.0, by Mads Bo-Kristensen

Havde dd. et super daglangt møde med Keld Skovsgaard, vicedirektør på Tech College Aalborg. Vi havde en masse spændende oppe at vende. Lavede bl.a. en skitse til en kursusdag for uddannelsesinsitutitioners ledere og lærere. Med udgangspunkt i at tænke digital uddannelse og læring for hele organisationen.

 

 

Digital strategi og inspiration

On 12. oktober 2011, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Vejle kommunes skolemråde, der fra 1.11.2011 hedder “Uddannelse og Læring”, har fået en strategi for Den Digital Skole. Se strategi og inspirationskatalog på Vejle Digitale Skoler.

 

Lærere bruger masser af it i hverdagen

On 25. september 2011, in Skole 2.0, by Mads Bo-Kristensen

Bente Meyer, Lektor ved Århus Universitet og forsker i bl.a. Serious Games, skrev for snart et år siden på sin blog:

“En lærer nævnte for nylig for mig at hun mente at en af de væsentligste forhindringer for at it bliver brugt innovativt i skolen er, at it er elevernes redskab, ikke lærerens. Eleverne vil altid være foran læreren hævdede hun, fordi eleverne er vokset op med teknologien og mestrer den, ser dens muligheder, hvorimod lærerne vil være tilbøjelige til at bruge teknologien som de vil bruge andre læremidler, og gennemgående tænke ’traditionelt’. Jeg tror at argumentet er kendt af mange, og muligvis også følt på egen krop af mange lærere. Men denne form for generationstænkning er efter min mening også problematisk, dels fordi mange lærere faktisk er kompetente it-brugere i deres hverdag (dvs. de bruger mobiltelefon og computer til at kommunikere, handle på nettet, tage billeder, søge information osv.), dels fordi ’innovationspresset’ bliver et argument for om man kan (eller vil) bruge it ’rigtigt’.”

Læs resten af indlægget på Bente Meyers blog

 

Skolebibliotekarer

On 16. september 2011, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Danmarks skolebibliotekarer afholdt Konsulentkonference 2011 torsdag den 15. – fredag den 16. september på Hotel Comwell i Kolding. Konferencens tema var Fremtiden – er vi klar?

Hans Aa. Sørensen, Hans Grue og jeg  fortalte om initiativer og erfaringer fra Vejle under overskriften It-anvendelse, it-kultur og it-mangfoldighed i en skole i bevægelse

 

 

Fasthold med meningsfuld it

On 11. september 2011, in 95 %, by Mads Bo-Kristensen

It- og Læringskonferencen 23. august blev arrangeret af  Projekt HOLD FAST, som er et fælles EU-projekt mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland i 2010 og 2011, der skal forebygge frafald fra ungdomsuddannelserne i overgangen fra grundskole til uddannelse ved at reducere frafald og sikre, at frafald i stedet bliver til “omvalg og fortsat uddannelse”.

Projekt HOLD FAST omfatter aktiviteter for 12.000 unge, der skal starte på en ungdomsuddannelse i 2010 eller 2011, fordelt på 6 indsatsområder.

 

“MobiSticks – et hit blandt undervisere”

On 10. september 2011, in Det Mobile Vejle, by Mads Bo-Kristensen

MobiSticks

 

Roland Hachmann skriver om MobiSticks på sin blog It, medier og læring Læs anmeldelsen og bliv inspireret af Hachmanns forslag til brug af MobiSticks i undervisningen.

 

Teknologi og tilgængelighed

On 5. september 2011, in Erhvervsuddannelser, by Mads Bo-Kristensen
Oplæg på temadag

Teknologi og tilgængelighed på erhvervsuddannelserne 6. september 2011

Temadagen sætter fokus på teknologi og tilgængelighed på erhvervsuddannelser ud fra et ønske om at kvalificere hjælpen til elever og kursister i læse- og skrivevanskeligheder. Mange af disse kender ikke til muligheden for støtte, når de starter på uddannelsen, så behovet for at koordinere og kvalificere indsatsen hurtigt og effektivt er vigtig i bestræbelserne på at fastholde eleven i uddannelse. Temadagen giver læsevejledere og andre fagpersoner ny viden om de mange muligheder, der er for at støtte elever med læse- og skrivevanskeligheder i form af teknologiske hjælpemidler.

Læs mere HER

Se indlægget Hvordan kan it støtte og fastholde læring?

 

 

Vejle Digitale Skoler med på konferencer

On 24. august 2011, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

Se hvilke her

 

Strategisk it-kompetenceudvikling

On 31. juli 2011, in Vejle Digitale Skoler, by Mads Bo-Kristensen

På vej mod Den Digitale Skole
– Hvilke strategiske refleksioner kræver it-kompetenceudvikling?

Læs artiklen på bloggen e-ledelse